Mga Larawan: Morong RTC, iniutos na palayain ang Morong 43

December 17, 2010

Mga kaanak ng Morong 43 na naghihintay sa harap ng Morong RTC. (Macky Macaspac)

Mga kaanak ng Morong 43 na maghapong naghintay ng release order sa harap ng Morong RTC.

Abogado ng militar na siya pang nag-anunsiyo ng paglabas ng release order para sa Morong 43.

Si Evelyn Montes, asawa ni Dr. Alexis Montes ng Morong 43, naiyak nang sa wakas ay nailabas din ng korte ang release order.

Si Evelyn Montes, asawa ni Dr. Alexis Montes ng Morong 43, naiyak nang sa wakas ay nailabas din ng korte ang release order.