Ipamahagi na ang lupa sa Hacienda Luisita – Korte Suprema

April 25, 2012

Piket ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita sa harap ng tanggapan ng Korte Suprema sa Baguio City. Nagdesisyon ng korte na pinal na ipamahagi sa mga manggagawang bukid ang asyendang inaangkin ng pamilya ni Pangulong Aquino. Pero itinakda naman nila ang kompensasyon sa pamilyang Cojuangco sa 1989 na halaga ng naturang asyenda. (J.A. Santos)

Piket ng mga manggagawang bukid ng Hacienda Luisita sa harap ng tanggapan ng Korte Suprema sa Baguio City. Nagdesisyon ng korte na pinal na ipamahagi sa mga manggagawang bukid ang asyendang inaangkin ng pamilya ni Pangulong Aquino. Pero itinakda naman nila ang kompensasyon sa pamilyang Cojuangco sa 1989 na halaga ng naturang asyenda. (Jo A. Santos)

Kinatigan ng Korte Suprema ang nauna na nitong desisyon noong Nobyembre 2011 na ipamahagi ang lupa sa Hacienda Luisita, Tarlac.

“Nandito na ang tagumpay para sa libu-libong magsasaka…pero noon pa dapat itong total land distribution,” ani Lito Bais ng United Luisita Workers Union (ULWU).

Ang desisyon ng Korte Suprema ay malaking legal na tagumpay para sa mga manggagawang bukid,” sabi ni Jobert Pahilga, abogado ng ULWU at Alyansa ng Magbubukid sa Asyenda Luisita (Ambala), at executive director ng Sentro para sa Tunay na Repormang Agraryo (Sentra). “Sa desisyong ito, wala nang legal na hadlang sa pamamahagi ng lupa.”

Matatandaang noong Nobyembre 2011, sinang-ayunan ng lahat ng hukom ng Korte Suprema ang pamamahagi nang 4,915.75 ektarya ng lupa sa 6, 296 magsasaka at manggagawang bukid. Sang-ayon ito sa Presidential Agrarian Reform Council (PARC) order noon pang Disyembre 2005.

Pero nagsumite ng motion for reconsideration ang Hacienda Luisita Inc., kaya muling naghintay ang mga manggagawang bukid ng limang buwan bago ipinal ng Korte Suprema ang desisyon na pamamahagi.

“Ito ay bunga ng tuloy-tuloy na pakikibaka,” dagdag ni Bais.

Bukod sa pamamahagi ng lupain ng asyendang inangkin ng pamilyang Cojuangco-Aquino mula pa noong 1968, nanawagan ang ULWU at Ambala na libre nang ipamahagi ito sa kanila.

Sa botohang 8-6, kinatigan ng kataas-taasang hukuman ang dating desisyon na pagtakda ng kompensasyon sa pamilyang Cojuangco-Aquino sa halaga ng asyenda noong 1989. Noong taong iyon, nasa P40,000 kada ektarya ang halaga ng asyenda, o P196.6-Milyon sa buo.

Humihingi ang pamilyang Cojuangco-Aquino ng P1-Bilyon bilang kompensasyon sa asyenda.

“Kahit na ang tindig namin ay dapat hindi na mabigyang kompensasyon ang pamilyang Cojuangco, masaya pa rin ang Sentra sa desisyon ng korte,” sabi pa ni Pahilga.

Ayon sa Department of Agrarian Reform, malamang na abutin “mula anim hanggang 12 buwan” bago maipamahagi ang Luisita sa mga manggagawang-bukid na benepisyaryo.

Pero ayon sa Ambala, magsisimula na umano bukas (Abril 24) ang mga magsasaka sa pagbubungkal ng lupa sa asyenda.

Matagal ng ipinaglalaban ng mga magsasaka at manggagawang bukid ang lupa sa Hacienda Luisita. Noong 2004, isang masaker ang kumitil sa buhay ng pitong magsasaka habang iginigiit nila ang karapatan sa tamang pasahod, at karapatan sa lupa.

“Hindi nasayang ang pagbuwis ng buhay para sa tagumpay na ito,” ani Willy Marbella, pangkalahatang kalihim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas.

May ulat si Joan Cordero