Pluma at Papel

Magwawakas Din Ang Naghaharing Uri


demonyo! impakto! sa tierra pobreza, madudurog din magwawakas din ang imperyo at pagiging diyos ng naghaharing-uri… sa sementeryong kabukiran at asyenda sa kabaong na pabrika at empresa sa morgeng simbahan at kapilya. demonyo! impakto! santa maria, madre de dios… sa bawat pihit ng granahe sa bawat baon ng turnilyo sa bawat pakong minartilyo sa bawat […]

demonyo! impakto!
sa tierra pobreza, madudurog din
magwawakas din ang imperyo
at pagiging diyos ng naghaharing-uri…
sa sementeryong kabukiran at asyenda
sa kabaong na pabrika at empresa
sa morgeng simbahan at kapilya.
demonyo! impakto!
santa maria, madre de dios…
sa bawat pihit ng granahe
sa bawat baon ng turnilyo
sa bawat pakong minartilyo
sa bawat nilagaring tabla
at inihulmang bisagra
sa bawat ibinuhos na semento
sa bawat gusaling dinisenyo
demonyo! impakto!
naririnig ko
ang langitngit ng mga ngipin
ang singasing ng hininga
at atungal ng binalumbong bituka
naliligis tuloy ang utak ko
sa oda ng dalita’t dusa!

diyos ama, diyos anak
diyosa espiritu santa
sa bawat kagat ng araro
sa bukid na tinamnan
sa bawat hagkis ng machete
sa masukal na damuhan
sa malawak na tubuhan
sa bawat lupaing binungkal
demonyo! impakto!
por dios por santo…
nakikita ko
ang bumubukal na pawis sa noo
at pagdausdos sa sentido
ang paggapang sa dibdib at tiyan
ang paglalandas sa gulugod
at paglulundo sa kuyukot
o, diyos ni abraham…
agua benditang ihihilamos
sa singit at bayag ng indio
nabubutas tuloy ang puso ko
sa ulos at taga ng pang-aabuso!

demonyo! impakto!
magwawakas din ang naghaharing-uri
kuta ng pang-aalipi’y mapupulbos din
sa di malipad-uwak na asyenda
maninikluhod din ang mga don at donya
hahagulhol din ang mga panginoon
sa mga pabrika at empresa
mamumulaklak din ang mga talahib
sa dalisdis at talampas ng kabundukan
sa tumana’t sabana ng kapatagan
sunugin man nang sunugin at abuhin
parang phoenix na mabubuhay
at muli’t muling magbabanyuhay
at sa lawiswis ng sumisikdong habagat
muli’t muling iindak ang puting bulaklak
di mananatiling bulag ang mga alipin
pagpitada ng rumaragasang umaga
sa la tierra pobreza
demonyo! impakto!
bibingihin ang mga diyus-diyosan
ng lagunlong ng matinis na trumpeta
at kalansing ng naputol na kadena!

 


THE RULING CLASS WILL ALSO CRUMBLE

(my English version)

demon! son-of-a bitch!
in la tierra pobreza
will also crumble
the empire of the demigod ruling class
in graveyard-like ricefield and hacienda
in coffin-like factory and shop
in morgue-like church and chapel
demon! son-of-a bitch!
hail mary, mother of god…
in every gear’s turn
in every bolt’s twirl
in every hammered nail
in every sawn lumber
in every fitted hinge
in every poured cement
in every erected edifice
demon! son-of-a bitch!
i hear the grating of teeth
the hissing of breath
and the howling of gut
being crushed is my brain
by the ode of anguish and grief!

god the father
god the son
goddess the holy spirit
in every bite of the plow
into the soil to make a furrow
in every slash of the machete
through the jumbled grassland
and vast sugarcane field
in every ground plowed
demon! son-of-a bitch!
for heaven’s sake,,,
i see the springing sweat
on a peasant’s forehead
cascading to his temple
crawling over his breast
down to his abdomen
treading along the spine
and slacking on the tailbone
yes, god of abraham
holy water it will be
to bless the indio’s scrotum and groin
yes, tormented is my revolting heart
by the unceasing thrust
and assault of injustices!

demon! son-of-a bitch!
the ruling class will also crumble
the fortress of servitude
will be finally torn down
in vast haciendas
the landlords will grovel
in factories and companies
the capitalists will all wail
the talahib grass will soon bear flowers
on mountain slopes and plateus
on swiddens and savannas in every valley
even if repeatedly burnt to ashes
it will be like a phoenix
and will transform repeatedly
in the rustle of spasming westerly wind
again and again will dance
the immaculate flowers
the slaves will not remain blind
upon the pealing of the surging dawn
in la tierra ;pobreza
the ruling class will be deafened
by the resounding shrill of trumpets
and the clanking of shattered chains!