Development workers sinupil sa ilalim ni Aquino

June 27, 2016

Sila ang tumatahak sa matatarik na kabundukan, naglalakbay patungo sa malalayong lugar, para magbigay-serbisyo sa mga mamamayang tila kinalimutan na ng gobyerno. Pero sila itong sinupil sa ilalim ng rehimeng Aquino.

Emerito Samarca, Willhelm Gertman, Romy Capalla, at Fr. Pops Tentorio. Ilan lamang sila sa naging mga biktima ng pamamaslang ng pinaghihinalaang mga elemento ng estado dahil sa paglilingkod sa mga nangangailangan ng kanilang serbisyo at tulong.

“Ang sakit ng nararamdaman (ko) bilang isang community development worker. Ito ba? Ito ba ang kapalit? Sa paghihirap na dinanas namin, nagbigay lang kami ng tulong,” ani Marites Pagaran, officer-in-charge ng Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood Development o Alcadev. Alcadev ang alternatibong eskuwelahan ng mga Lumad na pinamunuan ni Samarca bago siya pinaslang noong Setyembre 1, 2015.

Isa lang ang kuwento ni Marites sa mga kuwento ng development workers sa ilalim ng rehimeng Aquino at iba pang nagdaang rehimeng itinuring silang kaaway.

Sa isang pagtitipong sa Unibersidad ng Pilipinas-Diliman kamakailan, ipinahayag ng ilang miyembro ng Assert Socio-Economic Initiatives Network (Ascent, isang network ng development workers) ang kanilang mga kinakaharap na pandarahas na ugat ng tumitinding militarisasyon, panininira sa kanilang mga organisasyon, mga pasakit na dala ng malalaking kompanya ng mina, at iba pa.

Atake sa development workers

Non-government organizations o NGOs kung tawagin ang mga kagaya ng Mindanao Interfaith Services Foundation Inc. (Misfi), Alcadev, Alay sa Bayan Inc-Luzon, at iba pa na itinatag para magbigay-serbisyo sa mga hindi naabot ng gobyerno para makatuwang o makatulong sa pag-unlad ng mga mamamayan at komunidad.

Development workers kung tawagin ang mga taong boluntaryong nagbibigay serbisyo rito. Pero sa kabila ng kanilang mga hirap at sakripisyo, nahaharap sila sa iba’t ibang porma ng panghaharas.

Nagtatag ang Alcadev sa Lianga, Surigao del Sur ng tanging paaralan ng mga Lumad. Pero itinuturing ito ng militar na paaralan daw ng New People’s Army (NPA) sa kabila ng mga gantimpala at pagkilala natatanggap nito mula mismo sa Department of Education.

Matapos paslangin ang executive director ng Alcadev na si Samarca, sapilitang lumikas mula sa kanilang komunidad ang higit 3,000 Lumad tungo sa Sports Complex ng Tandag, Surigao del Sur at nananatili sila doon hanggang sa pagkakasulat ng artikulong ito.

Nahaharap naman sa sari-saring panghaharas ang Misfi kabilang din ang pagparatang sa eskuwelahan nito na pinatatakbo din umano ng NPA. Pinatay noong 2011 si Fr. Fausto “Pops” Tentorio, isang misyonaryong Italyano na tumulong sa pagtatayo ng mga eskuwelahan sa mga komunidad.

Hindi rin nalalayo sa ganitong karanasan ang , Alay sa Bayan Inc-Luzon sa kanilang pagbibigay serbisyo sa mga mamamayan gaya ng serbisyong medikal, pagtugon sa mga biktima ng sakuna gaya ng bagyo, at iba pa. Noong Hulyo 2012, pinaslang ang kanilang executive director nito na si Willhelm Geertman.

“Bakit inaatake ang mga eskuwelahan ng mga Lumad? Dahil nagsusulong ito ng kaisipan na taliwas sa kasalukuyang kaisipan. Sa aming paaralan, ang kurikulum ay makabayan, makamasa, libre, siyentipiko, at nakaayon sa kultura ng mga Lumad,” paliwanag ni Percenita Sanchez, executive director ng MISFI.

Pagpapatuloy ng layunin

Hindi naging madali at naging madugo ang karanasan ng development workers sa ilalim ng administrasyong Aquino. Umaasa ang Ascent na magiging iba ang administrasyong Duterte sa pagturing sa kanila.

Pero anu’t ano pa man kakaharapin ng mga development worker sa ilalim ng administrasyong Duterte, tiyak nilang kanilang ipagpapatuloy ang serbisyong kanilang nasimulan para sa higit na nangangailangan ng kanilang serbisyo.