Photo Gallery

#SONAniDu30 | ‘Narito na, narito na, ang sambayanan!’

July 26, 2016

Teksto at mga larawan hinggil sa makasaysayang rali ng mahigit 40,000 katao sa unang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte.

Tila bukambibig ngayon ng mga aktibista ang salitang ito: makasaysayan. Naging makasaysayan ang pagkilos ng progresibong mga organisasyon sa proklamasyon ni Pangulong Duterte noong Hunyo 30. Kahapon, makasaysayan din ang pagkilos para sa State of the Nation Address (SONA) ng pangulo.

Totoo naman.

Makasaysayan: Tinatayang mahigit 40,000 ang nagmartsa mula Commonwealth Avenue (sa tapat ng Toyota). Makasaysayan: Naglakbayan ang mga miyembro ng iba’t ibang organisasyon ng mga mamamayan mula iba’t ibang probinsiya ng Mindanao, gayundin mula sa Hilaga, Gitna at Timog Luzon, para makiisa sa paggiit ng tunay na pagbabago sa bagong rehimen.

Makasaysayan: Hindi hinarang ng laksa-laksang pulis ang martsa, na dumulo pa–sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon–malapit sa Batasan Pambansa. Makasaysayan: Sa harap ng mga kapwa-pulitiko, mga kinatawan ng naghaharing mga uri, dineklara ni Duterte ang isang interim ceasefire ng gobyerno sa rebolusyonaryong kilusan.

At makasaysayan din: Matapos ang SONA ng Pangulo, nakipag-usap siya sa lider ng progresibong mga grupo, gayundin ang mga lider ng lakbayan mula sa Mindanao.

Pero hindi sa walang napuna silang dati nang kritikal na sumusuri sa nakaraang mga pamunuan. Marami umano ang nakaligtaang banggitin. Walang binanggit ang Pangulo sa tunay na reporma sa lupa. Kapos sa detalye kung papaano ipapatupad ang umano’y industriyalisasyon sa bansa. Walang banggit sa pagwawakas sa kontraktuwalisasyon, o makabuluhang dagdag-sahod man lang sa mga manggagawa. Walang salita hinggil sa salot na Labor Export Policy. Nakababahala rin ang di-tuwirang pagsuporta pa rin sa neoliberal na mga polisiya sa ekonomiya na matagal nang nakasisira sa kabuhayan at buhay ng mga maralita.

Gayunman, may mapagsisimulan. Silang 40,000 na nagmartsa mula sa kung saan-saang sulok ng bansa’y may pinanghahawakang pag-asa para sa pagbabago. At ang pagbabagong ito, makakamit, di lang ng isang rehimeng pinamumunuan ng isang Pangulong itinuturing nilang kasangga sa maraming isyu, kundi sa kanilang lakas mismo.


Ilang larawan ng makasaysayang martsa sa unang SONA ni Duterte:

[cycloneslider id=”sona-2016″]

Mga larawan nina Pher Pasion, Macky Macaspac, Jaze Muring Marco at Annalyn Rebecca Eisma-Andres

Avatar

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.