Photo Gallery

Ang tunay na #Laboracay

Isinara na nitong April 26 ang buong isla ng Boracay. Sabi ng gobyerno, paglilinis ito sa isla sa loob ng anim na buwan. Mahigit 36,000 manggagawa at malamanggagawa ang apektado. Samantala, isang malaking casino-resort na pag-aari ng dayuhan ang itatayo.