FEATURED Photo Gallery

Larawan | Kabataan, nasa harap ng paglaban sa batas militar


Muling ipinakita ng kabataan at estudyante noong Setyembre 20 na handa itong harapin ang laban ng panahon: ang paglaban sa bagong batas militar at pasismo.

Protestors against the return of Marial Law in the Philippines

Ginunita ng iba’t ibang grupo, lalo na ng mga grupo ng kabataan, ang ika-47 anibersaryo ng batas militar ni Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng malaking pagtitipon sa Luneta Park sa Manila.

 

Pero hindi simpleng paggunita ang naganap: pagkondena at paglaban ito sa kasalukuyang de facto o mistulang batas militar — ni Rodrigo Duterte, ang kasalukuyang nag-aastang diktador, alyado ng mga Marcos, alyado ng maraming may kasalanan sa bayan tulad ng mga Arroyo, promotor ng madudugong giyera kontra droga at insurhensiya.

 

Kabataang nagsagawa ng walkout mula sa kanilang mga eskuwelahan ang pinakamalaking bulto ng mga nagprotesta. Sa kabila ito ng kawalan nila ng karanasan sa nakaraang malagim na yugto sa kasaysayan ng bayan. Pero sa lagim ng kasalukuyang panahon, isa sila sa pinaka-napupuruhan. Target ng paninira at legal na atake ngayon ang mga organisasyong progresibo ng kabataan. Binibintangan silang tagarekluta ng armadong mga gerilya. Pinararatangan silang aktibong sumusuporta sa armadong rebolusyon.

 

Pero ano nga ang isa sa sumikat na kataga noong batas militar? Si Marcos ang pangunahing rekruter ng mga nag-aarmas laban sa gobyerno. Dahil sa pang-aabuso niya sa puwesto, dahil sa laganap at lantarang paglabag sa mga karapatang pantao, lalong dumami ang nag-aklas at pumili ng armadong landas sa paglaban sa tiraniya.

 

Ngayon, sa panahon ni Duterte, tila masasabi rin: Ang mga pandarahas at pang-aabuso ng Pangulo, siyang nagpapalakas pa lalo sa mga rebolusyonaryo. Priscilla Pamintuan


Mga larawan ng kilos-protesta sa Luneta:

Kasama ang mga Lumad na mula sa mga esktuwlahang katutubo sa Mindanao na pinasasara ngayon ng rehimeng Duterte. <b>Neil Ambion</b>
Kasama ang mga Lumad na mula sa mga esktuwlahang katutubo sa Mindanao na pinasasara ngayon ng rehimeng Duterte. Neil Ambion
Kasama sa kilos-protesta ang mga kabataang Lumad na galing pa sa Mindanao. <b>Neil Ambion</b>
Kasama sa kilos-protesta ang mga kabataang Lumad na galing pa sa Mindanao. Neil Ambion
Kuha ni <b>Neil Ambion</b>
Kuha ni Neil Ambion
Tulad ng mga kabataang aktibista ng naunang mga henerasyon, niyayakap ng mga kabataang kumikilos ngayon ang paglaban ng batayang mga sektor ng lipunan. <b>Neil Ambion</b>
Tulad ng mga kabataang aktibista ng naunang mga henerasyon, niyayakap ng mga kabataang kumikilos ngayon ang paglaban ng batayang mga sektor ng lipunan. Neil Ambion
Kuha ni <b>Neil Ambion</b>
Kuha ni Neil Ambion
Kuha ni <b>Neil Ambion</b>
Kuha ni Neil Ambion
Bitbit ng mga dumalo ang larawan ng mga martir at bayani ng batas militar, kabilang sina Lorena Barros at Maita Gomez. <b>Neil Ambion</b>
Bitbit ng mga dumalo ang larawan ng kabataang mga martir at bayani ng batas militar, kabilang sina Lorena Barros at Maita Gomez. Neil Ambion