Sino’ng terorista?

July 20, 2020

Bagong patunay ang pag-aresto sa Bicol at red-tagging sa Cagayan Valley sa panganib ng Anti-Terror Act.

Karapatan sa panahon ng Lockdown

April 2, 2020

Dahil tumitindi ang batikos na natatanggap nito sa palyadong tugon sa pandemyang Covid-19, pinatitindi pa ng rehimeng Duterte ang pagsupil sa taumbayan.

Kuwentong 5-9

March 11, 2020

Grabeng hirap at paghahamak sa kanila araw araw. Pero napupuno rin ang salop — katulad ng nangyari kay Alchie Paray.