Para sa dignidad ng manggagawa

November 13, 2021

Habang tumataas ang presyo ng langis at bilihin, bumababa naman ang tunay na halaga ng sahod ng mga manggagawa. Hindi na nakabubuhay ang hanap-buhay.

SONAng gerilya

August 3, 2021

Nabubuwag na raw ni Duterte ang NPA. Pero kumusta na ang rebolusyonaryong kilusan sa harap ng todo-gera ng rehimen nitong limang taon?