SONAng gerilya

August 3, 2021

Nabubuwag na raw ni Duterte ang NPA. Pero kumusta na ang rebolusyonaryong kilusan sa harap ng todo-gera ng rehimen nitong limang taon?

Pagsabog sa Masbate, iimbestigahan ng NDFP

June 19, 2021

Nanindigan ang NDFP sa awtoridad nitong imbestigahan ang reklamo laban sa yunit at kasapi ng NPA alinsunod sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law.