Sino’ng terorista?

July 20, 2020

Bagong patunay ang pag-aresto sa Bicol at red-tagging sa Cagayan Valley sa panganib ng Anti-Terror Act.

Karapatan sa panahon ng Lockdown

April 2, 2020

Dahil tumitindi ang batikos na natatanggap nito sa palyadong tugon sa pandemyang Covid-19, pinatitindi pa ng rehimeng Duterte ang pagsupil sa taumbayan.

Kuwentong 5-9

March 11, 2020

Grabeng hirap at paghahamak sa kanila araw araw. Pero napupuno rin ang salop — katulad ng nangyari kay Alchie Paray.

Tropang militar na nangharang sa mercy mission ng mga grupong pangkarapatang pantao sa Lopez, Quezon noong Hunyo 2012. (Kontribusyon)

Pekeng lamay, libing raket ng pulis, militar

February 10, 2020

Kinundena ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) ang AFP Southern Luzon Command (AFP Solcom) sa umano’y pagpapakana nito ng “pekeng lamay at libing” para sa mga pinatay na magsasakang sina Emerito Pinza at Romy Candor na ipinakilala rin ng AFP bilang mga rebelde.