MGA LARAWAN | Dumagundong na Mayo Uno

Ilang larawan ng isa sa pinakamalaking kilos-protesta para sa paggiit ng karapatan ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino, noong Mayo Uno.

Isa sa pinakamalaking pagkilos ng kilusang masa sa nakaraang mga taon ang nakaraang kilos-protesta para sa Pandaigdigang Araw ng Paggawa.

Tuntungan ang mga tagumpay at patuloy na paglaban para sa pangmasang pabahay at nagpapatuloy na paggiit para sa pagbasura sa kontraktuwalisasyon at para sa pambansang minimum na sahod, tinatayang mahigit 30,000 katao ang nagmartsa mula Welcome Rotunda sa Quezon City tungong Liwasang Bonifacio sa Maynila. Umabot sa 100,000 ang kumilos sa buong bansa.

Matapos ang programa sa Liwasang Bonifacio, nagmartsa muli silang mga manggagawa, maralita at mamamayan – patungo sa paanan ng Malakanyang para kolektibong igiit sa rehimeng Duterte ang panawagan laban sa kontraktuwalisasyon, para sa pangmasang pabahay at pambansang minimum na sahod.

Susing mensahe rin ng protesta: higit sa paggiit ng mga reporma sa Estado sa ilalim ng bulok na sistema, may makasaysayang tungkulin ang mga manggagawa na pamunuan ang rebolusyonaryong pagbabago sa bansa – para sa mas makatarungan at mas maunlad na lipunang Pilipino.


Tinatayang aabot sa 30,000 ang nagmartsa mula Welcome Rotunda patungong Liwasang Bonifacio sa Maynila para gunitain ang International Labor Day. Isa ito sa pinakamalaking kilos-protesta ng Mayo Uno sa huling huling ilang taon. Boy Bagwis

Tinatayang aabot sa 30,000 ang nagmartsa mula Welcome Rotunda patungong Liwasang Bonifacio sa Maynila para gunitain ang International Labor Day. Isa ito sa pinakamalaking kilos-protesta ng Mayo Uno sa huling huling ilang taon. Boy Bagwis

Kuha ni <b>Boy Bagwis</b>

Kuha ni Boy Bagwis

Buwitre at linta na sumisimbolo sa imperyalismong US ang effigy. <b>Boy Bagwis</b>

Buwitre at linta na sumisimbolo sa imperyalismong US ang effigy. Boy Bagwis

Kalakhan ng mga dumalo sa kilso protesta ay mga manggagawa at maralitang lungsod. <b>KR Guda</b>

Kalakhan ng mga dumalo sa kilso protesta ay mga manggagawa at maralitang lungsod. KR Guda

Kongkretong ipinanawagan nila ang pambansang industriyalisasyon bilang pang-ekonomiyang polisiya ng estado. <b>Sid Natividad/Marjo Malubay</b>

Kongkretong ipinanawagan nila ang pambansang industriyalisasyon bilang pang-ekonomiyang polisiya ng estado. Sid Natividad/Marjo Malubay

Dala rin siyempre ng mga manggagawa ang panawagang pagbasura sa kontraktuwalisasyon at P750 dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor at P16,000 buwanang suweldo sa mga nasa pampublikong sektor. <b>Sid Natividad/Marjo Malubay</b>

Dala rin siyempre ng mga manggagawa ang panawagang pagbasura sa kontraktuwalisasyon at P750 dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor at P16,000 buwanang suweldo sa mga nasa pampublikong sektor. Sid Natividad/Marjo Malubay

Kasama rin sa mga nagprotesta ang sektor ng transportasyon. Ipinanawagan ng grupong Piston ang pagbasura sa panukalang pag-phaseout sa mga jeepney para palitan ng e-jeep na monopolisado ng iilang kapitalista. <b>KR Guda</b>

Kasama rin sa mga nagprotesta ang sektor ng transportasyon. Ipinanawagan ng grupong Piston ang pagbasura sa panukalang pag-phaseout sa mga jeepney para palitan ng e-jeep na monopolisado ng iilang kapitalista. KR Guda

Kuha ni <b>KR Guda</b>

Kuha ni KR Guda

Kuha ni <b>Jaze Marco</b>

Kuha ni Jaze Marco

Kuha ni <b>Jaze Marco</b>

Kuha ni Jaze Marco

Kuha ni <b>Jaze Marco</b>

Kuha ni Jaze Marco

Kuha ni <b>Jaze Marco</b>

Kuha ni Jaze Marco

unnamed (8)

Pangkulturang pagtatanghal. Jaze Marco

Sa martsa patungong Mendiola, isang tableau ng mga pulang bandila, at sa gitna, ang simbolo ng pagkakaisa ng mga magsasaka at manggagawa. <b>KR Guda</b>

Sa martsa patungong Mendiola, isang tableau ng mga pulang bandila, at sa gitna, ang simbolo ng pagkakaisa ng mga magsasaka at manggagawa. KR Guda

Pinagpapalo at pinagtataga ng mga lider ang simbolo ng imperyalismong US. <b>Boy Bagwis</b>

Pinagpapalo at pinagtataga ng mga lider ang simbolo ng imperyalismong US. Boy Bagwis

Kuha ni <b>KR Guda</b>

Kuha ni KR Guda

Pagdating sa Mendiola. <b>Jaze Marco</b>

Pagdating sa Mendiola. Jaze Marco

Pagdating sa Mendiola. <b>KR Guda</b>

Pagdating sa Mendiola. KR Guda


 

Avatar

Pinoy Weekly

This is a product of collaboration between writers, photographers and/or artists of Pinoy Weekly.