FEATURED

Rebolusyong ‘hi-tech’?


Para sa mga propagandista ng rebolusyon, tools sa pakikibaka lang ang makabagong teknolohiyang popular ngayon sa kabataan.

SIERRA MADRE – Umuunlad na nga ba ang teknolohiya sa kilusang rebolusyonaryo?

Noon, ang gamit lang ng rebolusyonaryong kilusan o Communist Party of the Philippines (CPP)-New People’s Army (NPA) ay ang tinatawag nilang “pasa-bilis” o sulat-kamay lang na ibinabalot sa palara ng sigarilyo o minsan nakasulat sa papel at binalutan lang ng plastik. May maghahatid na mga mensahero ng komunikasyon sa mga yunit ng CPP o NPA sa mga pamunuan sa kanayunan o kalunsuran para makarating ang mga mensahe.

Kuha ni <b>Boy Bagwis</b>
Kuha ni Boy Bagwis

Ngayon, pangkaraniwan na lang ang gamit ng cellphone, laptop para makaabot ang mensahe sa ibang yunit ng CPP o NPA. Kahit ang kamera’y natutunan na rin gamitin para sa mga dokumentasyon. Gumagamit din sila ng projector kung saan ipinaliliwanag ang mga operasyong militar o mga pag-aaral. Umabante na nga ang teknolohiyang gamit ng CPP-NPA.

Kung papansinin, halos kabataan na ang gumagamit ng makabagong mga teknolohiya. Sila rin ang gumagawa ng  accounts sa social media tulad ng Facebook, Twitter at Instagram at nagmamantine ng e-mail. Ayon kay Katryn, media liaison officer ng Melito Glor Command ng NPA sa Timog Katagalugan (siya ang nasa pabalat ng huling isyu ng PW sa taong 2016), si Jaime “Ka Diego” Padilla na tagapagsalita ng kumand ay may sariling account sa Facebook at kadalasa’y makikita na rin sa YouTube ang kanilang mga produksiyong pang-video.

Pangkaraniwan na rin ang gamit nila ng Viber para sa mga tawagan o pagpapalabas mensahe.

Malaki na rin ang iniunlad ng makabagong mga teknolohiya sa kilusang rebulosyon na nakakasabay sa pag unlad ng teknolohiya sa mundo. Hindi na nahuhuli sa mga kagamitang teknolohiya sa kalunsuran. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang suri ng rebolusyonaryong kilusan sa lipunang Pilipino—at nananatili pa ring tama, ayon dito, ang solusyon nito para sa mga problema ng bansa.

Ano kaya ang masasabi dito nina Bill Gates, Steve Jobs at Mark Zuckerberg na ang kanilang imbensiyon ay napakikinabangan ng kilusang rebolusyonaryo sa Pilipinas?