Talasalitaan 0912 Dukha, Maralita o mahirap

Talasalitaan 0912 | Dukha, Maralita o mahirap

September 21, 2022

Dukha, Maralita o mahirap – estado ng pamumuhay ng isang indibidwal na walang kakayahang mabili ang mga pangangailangan, hindi sapat o gipit ang salapi o sahod upang maipantustos at mabili ang mga pangangailangan.  Ang pagiging maralita o dukha, ito din ay isang matinding problemang kinakaharap ng maraming pamilya ang nagugutom at naghihirap sa ating bansa Pilipinas. Sa […]

Rebolusyong ‘hi-tech’?

January 25, 2017

Para sa mga propagandista ng rebolusyon, tools sa pakikibaka lang ang makabagong teknolohiyang popular ngayon sa kabataan.