Tala-Salitaan 0918 | Maharlika Investment Fund

September 24, 2023

Maharlika Investment Fund – isang nilikhang sovereign wealth fund (SWF) para sa Pilipinas sa bisa ng Republic Act 11954. Ang SWF, ayon sa pandaigdigang organisasyong Sovereign Wealth Fund Institute, ay isang investment fund o entity na pag-aari ng estado upang mamuhanan sa iba’t ibang assets. Nagmumula ito sa sobrang kita o reserba ng isang bansa.

59th IBPA, pinalalayas sa barangay sa Batangas

August 18, 2023

Nagprotesta ang mga manggagawang bukid at residente ng unang distrito ng lalawigan ng Batangas noong Agosto 4 sa bayan ng Balayan para kundenahin ang okupasyon at panggigipit ng mga sundalo sa Barangay Putol sa bayan ng Tuy.

Tala-Salitaan 0807 | Pagpaslang o Pagpatay

August 16, 2023

Pagpaslang o Pagpatay – planado at sistematikong pagkitil na hindi dumaan sa proseso sa kabuuan o parte man lang, ng isang pangkat. Nangangahulugan din itong anihilasyon ng isang grupo ng tao o sistematiko at sinadyang pagpapapatay, paglipol o pagpuksa sa isang lipi, grupong pampulitika o kultura.

Tala-Salitaan 0731 | Minimum wage

August 2, 2023

Minimum wage – pinakamababang sahod na binabayad o pinahihintulutang bayaran sa sinumang taong may trabaho sa pangkalahatan o sa isang partikular na kategorya ng mga taong may trabaho na itinakda ng ligal na awtoridad sa pamamagitan ng kontrata.

Tala-Salitaan 0703 | Sabwatan

July 14, 2023

Sabwatan – pagtutulungan ng dalawa o higit pang katao upang gawin ang kadalasan na ang isang kriminal na aktibidad, masamang balak o lihim na plano, karaniwang labag ito sa batas.

talasalitaan - balikatan exercises

Tala-Salitaan 0522 | Balikatan Excercise

June 7, 2023

Balikatan Exercise – taunang magkasamang pagsasanay ng mga puwersang militar ng Pilipinas at United States (US).  Naging pundasyon ang mga pagsasanay ng relasyong militar ng Pilipinas at US mula nang isara ang mga base ng Amerika sa Pilipinas.

Talasalitaan - 0419 - Bloody Sunday

Tala-Salitaan 0419 | Bloody Sunday

June 1, 2023

Bloody Sunday – serye ng mga operasyon ng Philippine National Police at Philippine Army sa Calabarzon noong Marso 7, 2021 na nagresulta sa pagpatay sa siyam na katao at pag-aresto sa anim na indibidwal.  Mga lider manggagawa, mangingisda, aktibista, environmentalist at katutubo ang mga naging biktima, kabilang ang anim na nasawi sa Rizal, dalawa sa Batangas at isa sa Cavite. Samantala, anim ang inaresto, tigtatlo […]

talasalitaan - dagdagsahod

Tala-Salitaan 0329 | Dagdag-sahod

May 11, 2023

Dagdag-sahod – pagkaloob nang dagdag suweldo sa mga obrero? sa oras-oras o pagbabayad na batay sa pang-araw-araw na ibinibigay sa paggawa para sa dami ng trabaho na natapos sa loob ng isang araw.