Sa repormang sosyo-ekonomiko, konsiyumer ang makikinabang

March 20, 2017

Hinihiling ng consumer groups ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan at sa neoliberal na mga polisiya sa ekonomiya.

Pinakamahalagang bahagi ng usapang pangkapayapaan ang adyenda hinggil sa pagbubuo ng Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms (Caser).

Ito ang maglalatag ng kaisahan kung paano magpapatupad ng pangunahing mga reporma sa ekonomiya—partikular ang tunay na repormang agraryo at pambansang industriyalisasyon. Ito ang sasagot sa matagal ng padausdos na kabuhayan ng mga mamamayan at pang- aalipusta ng dayuhan sa pambansang kasarinlan.

Sa kumperensiya hinggil sa Caser at consumers’ welfare sa pangunguna ng Ibon Philippines at sa pakikipagtulungan ng Pilgrims for Peace at Kapayapaan Alliance, tinalakay ang karapatan ng mga konsiyumer sa bansa at kung paano makakatugon rito ang Caser.

“Ang limang dekadang pagpapatupad ng neoliberal na mga patakarang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng liberalisasyon, pribatisasyon at ang komersalisasyon ng batayang mga serbisyo, industriya at mga programa ng gobyerno ay nagtulak sa mas matinding pagpapahirap sa mga mamamayang Pilipino,” ani Rosario Bella Guzman ng Ibon Philippines.

Puminsala umano ang neoliberal na mga polisiya sa lahat ng aspekto ng buhay ng mga mamamayan — kahit na sa kanilang binibiling mga produkto lalo na sa pagkain.

Paliwanag ni Ramon Padilla ng Center for Health Initiatives and Management of Ecosystems o Chimes, “Ang kinakain natin ngayo’y halos lahat GMOs (genetically modified organisms), tinadtad ng vetsin, puro asukal na nagdudulot ng pinsala sa buhay ng tao. Karapatan ng lahat ang malinis, ligtas, at masustansiyang makakain.”?Maging sa serbisyong panlipunan

tulad ng pangmasang transportasyon, na binibida ng gobyerno ang pag-phaseout sa mga jeepney. Tinapatan ito ng mga tigil-pasada ng mga drayber at operator ng jeepney na hangad ang mabigyan ng episyente at pangmasang transportasyon ang mga mamamayan.

Nakabalangkas pa rin sa neoliberal na ekonomiks ang pag-alis sa mga jeepney: ang pagmomonopolyo ng iilang kapitalista sa serbisyo ng transportasyon para makakamal ng malaking kita.

“(A)abot sa 650,000 tsuper ang mawawalan ng hanapbuhay at 250,000 jeepney operators ang apektado. Ang magiging epekto (ng jeepney phaseout) ay kawalan ng trabaho, dagdag o mas mataas na singil sa serbisyo at dagdag utang panlabas na kung saan ang lahat ng iyan ay mapupunta sa balikat ng buong sambayanan,” ani George San

Mateo, tagapangulo ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide o Piston.

Tampok rin sa kumperensiya ang panawagan para sa mga repormang nakasentro sa kapakinabangan ng tao bilang mga polisiyang papalit sa neoliberal na mga patakaran.

Igigiit at papalaganapin ng consumers groups ang karapatan ng sambayanan upang epektibong makilahok sa pagpapasya sa mga polisiyang sosyo-ekonomiya at pulitikal ng bayan. Dahil may katiyakan na sa Caser ang pakinabang sa konsiyumer, mananawagan din sila kay Duterte na ituloyangusapangpangkapayapaan.

Mga lehitimo at matibay na dahilan ang hangad ng mga konsiyumer: mababang presyo ng mga bilihin, makatwiran, ligtas at epektibong serbisyong panlipunan, at matiyak ang ganansiya ng tunay na pag-unlad ay para sa sariling mamamayan at bayan.


 

Iya Espiritu

Iya Espiritu

Si Iya ay isa sa mga haligi ng PinoyMedia Center, lalo na sa media engagement programme ng PMC.