Tiwala sa Oregano

March 27, 2022

Mga kabaro ang ibabahagi ko ngayon ay ang pagtatanim ng halamang Oregano. Bukod sa napakadaling itanim at paramihin, madami din itong gamit.

Para kay Chickoy

August 22, 2019

Isang panawagan para suportahan ang haligi ng rock music at progresibong tugtugan sa bansa.