Ka Inday Bagasbas: Puso ng maralitang tagalungsod

February 14, 2014

Para sa mga maralitang tagalungsod, mistulang demolisyon pa ang sagot ng administrasyong Aquino sa mga suliranin nila sa buhay. Maililigtas daw ang mahihirap sa tabing-ilog kapag inalis sila sa lugar. Malulutas daw ang trapik kapag nag-road widening. Maraming negosyante at dayuhan ang mahihikayat na mamuhunan sa bansa kapag ang mga gusali ay malinis. Hindi na […]

Orly Castillo: Mga alaala ng Sigwa ng Unang Kuwarto

January 30, 2014

Tuwing Enero 30, ginugunita ng maraming aktibista ang First Quarter Storm, o ang Sigwa ng Unang Kuwarto ng Dekada ‘70, ang panahong bumulwak ang militansiya at pakikibaka ng kabataan para sa pambansang demokrasya. Makikita sa mga larawan noon na libu-libo ang lumalabas sa lansangan para tuligsain ang naghaharing sistemang malakolonyal at malapiyudal. Iniluwal ng dekadang […]