FEATURED

Pakikiisa sa pakikibaka ng mga mamamayan ng US


Bagamat mapayapang napaalis na si Trump sa poder noong Enero 20, naniniwala ang Bayan USA na hindi nagmumula sa pagbabago ng pangulo ang tunay na pagbabago ng sistemang panlipunan.

Isang yugto na naman ng pagbabago ang kakaharapin ng mamamayan ng Estados Unidos.

Nagpahayag ng pakikiisa ang grupo ng progresibong mga Pilipino sa US na Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-USA sa laban ng mga mamamamayan ng US para sa sistematikong pagbabago. Sa kanilang pahayag, panawagan nila ang pagpapanagot kay Trump sa maka-kanan at rasistang mga nagtangkang umagaw ng kapangyarihan sa Kapitolyo ng US sa pagbubukas ng taong 2021.

“Ang atake sa Capitol, ang tahasang suporta ni Trump dito, at ang pakiki-selfie ng pulisya ng Capitol at pagbuksan pa ng tartangkahan ang mga tigasuporta ni Trump ang malinaw na nagpapakita ng interes ng paksiyon ng naghaharing uri ni Trump at ng kanyang baseng ekstremistang makakanang puwersa,” pahayag ng Bayan USA sa nangyaring pagkubkob sa Capitol Buiding noong Enero 6.

Malinaw rin sa Bayan- USA ang anila’y kadalasang pangyayari ng karahasan na kahalintulad ng pagkubkob sa Capitol Hill sa ibang panig ng mundo. Ayon sa grupo, ang imperyalistang gobyerno ng US ang mas malaon na responsable sa mga destabilisasyon, kudeta, at paglusob sa mga gobyerno ng ibang bansa sa pamamagitan ng polisiyang panghihimasok, militarismo, at kontra-insurhensiya.

Panawagan ng grupo na itigil ang pasismo sa loob mismo ng US kaalinsabay ng panawagang itigil ang mga giyera ng US sa ibang bansa, kasama ang panawagan sa polisiya na may respeto sa soberanya ng mga bansa at karapatan ng taumbayan.

Matatandaang natalo si Trump kay Joe Biden sa eleksiyon para sa pagka-pangulo noong Disyembre 2020. Pinanindigan ni Trump na siya ang nagwagi dahil siya ay dinaya umano. Sa isang pahayag, sinabi ni Trump na “ilalaban niya” (fight my way out”) ang kanyang pagkapangulo.

Dumulo ito sa kaguluhan nitong Enero, nang marahas na lusubin at okupahin ng mga tagasuporta ni Trump ang Kapitolyo ng US sa Washington DC na tanggapan ng Kongreso nito. Naganap ang panlulusob habang pinagbobotohan ng Kongreso nito ang pormal na paghirang kay Biden bilang presidente ng US.

Maraming opisyal ng gobyerno ni Trump sa susing puwesto ang nagbitiw dahil dito. Ilang araw naman bago ang inagurasyon ni Biden, ipinasa sa Kongreso ang impeachment, sa ikalawang pagkakataon, ni Trump dahil sa pagtutulak sa insureksiyon sa Kapitolyo.

“Ipinagpapalagay natin na dahil ito sa nasaktang pride ng isang makasariling tao, at pagkagalit ng mga tagasuporta niya na sadyang nakatanggap ng maling impormasyon nitong nakaraang dalawang buwan at natulak na kumilos ngayong umaga,” sabi ni Sen. Mitt Romney, isang Republican at dating tumakbo ng pagkapangulo noong 2012. “Ang nangyari ngayon ay isang insureksiyon na tinulak ng presidente ng US.”

Protestang Black Lives Matter noong nakaraang taon. Wikimedia Commons

Bagamat mapayapang napaalis na si Trump sa poder noong Enero 20, naniniwala ang Bayan USA na hindi nagmumula sa pagbabago ng pangulo ang tunay na pagbabago ng sistemang panlipunan.

Sa pahayag nila, binalikan ang kasaysayan ng mga pag-aalsang EDSA sa Pilipinas, na nagpatalsik sa diktador at tiwaling pangulo. Ayon sa Bayan USA, mga naghaharing uri ng US lang ang nangingibabaw sa sistema ng dalawang partido (two-party system) ng US, at nagtatagyod lamang ng interes ng pinansiyal na oligarkiya at nagpapanatili sa monopoly kapitalistang sistema.

Ayon sa Communist Party of the Philippines (CPP), nararapat lang na ituloy ang laban kontra-imperyalismo kahit pa sa bagong rehimen ni Biden. Susing mga kadahilanan, ayon sa pahayag ng CPP, ang kawalan ng trabaho ng mahigit isang milyong Amerikano sa unang linggo pa lamang ng taon, at pagkamatay ng mahigit 400,000 sa US dahil sa coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Patuloy na magpapalakas ang rebolusyonaryong proletaryadong elemento sa Estados Unidos, lalabanan ang ultra-kanan at pasistang impluwensiya sa mga manggagawa, at palalawigin ang kanilang kakayanan upang pamunuan ang demokratiko at maka-uring pakikibaha ng mamamamayan ng Estados Unidos,” ayon sa pahayag ng CPP na isinalin mula sa ingles.

Palagay rin ng CPP na malamang na palalakasin lang ng US ang presensiyang militar nito sa Timog Silangang Asya at South China Sea o West Philippine Sea para tapatan ang lakas ng Tsina sa naturang rehiyon. Itinuturing na susing yamang-dagat ang South China Sea para sa pangangalakal ng US sa buong Asya.

Sa panahon ng patuloy na pananalasa ng Covid-19 sa buong mundo, patuloy ang panawagan ng Bayan USA na mag-organisa ng mga komunidad ng iba’t ibang lahi sa US para igiit ang demokratikong karapatan ng mga Pilipino at iba pa sa US. Nananawagan din silang bantayan ang administrasyong Biden sa pagtugon nito sa pandemya, sa lumalakas na maka-kanan at pasistang mga grupo sa bansa, at iba pa.

“Ipanglaban natin ang nararapat sa atin na pilit kinukuha sa atin laluna sa panahon ng pandemya, sosyo-ekonomikong krisis at papalalang panunupil ng estado,” pagtatapos na pahayag ng Bayan-USA