Editoryal

Online Martial Law


Bagaman isang bahagi lamang ang social media sa mga pamamaraan upang maipakalat ang mga panawagan at pakikibaka ng mamamayan, may labanan rin na nangyayari dito lalo na sa paglaganap ng peke at maling impormasyon at pagprotekta sa digital rights ng mamamayan.

Napabalita kamakailan ang pag-unpublish ng Meta, kompanyang nagmamay-ari sa social media platform na Facebook, sa mga Facebook page ng Anakbayan, Kilusang Mayo Uno (KMU) at Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) nang walang abiso.

Maliban sa mga page na nabanggit, na-restrict din ang mga personal na Facebook account ng mga page administrator. May naiulat din na pagbura ng Meta sa mga content sa Facebook page ng College Editors Guild of the Philippines (CEGP).

Mariing kinundena ng mga organisasyon ang pagsasara ng Meta sa kanilang mga Facebook page. Ilang araw bago ma-unplublish ang mga page, sunod-sunod ang pagbura ng mga content at livestream ng mga parangal ng mga progresibong grupo sa pagkamatay ni Prop. Jose Maria Sison. Tinitingnan na ang mga ito ang inatake ng mga report ng mga troll na dumulo sa pagsasara ng mga Facebook page.

Daluyan ng impormasyon sa mga kampanya at panawagan ng mga progresibong organisasyon ang internet at social media upang maabot ang malawak na bilang ng mamamayan.

Bagaman isang bahagi lamang ang social media sa mga pamamaraan upang maipakalat ang mga panawagan at pakikibaka ng mamamayan, may labanan rin na nangyayari dito lalo na sa paglaganap ng peke at maling impormasyon at pagprotekta sa digital rights ng mamamayan.

Bahagi ng mga kalaayan sa pamamahayag at pagpapahayag ang social media at internet. Walang pagkakaiba ang sensura na ginawa noon ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. sa ginagawa ngayon ng mga troll at ng mas malaking makinarya ng estado, kasabwat ang Meta, upang supilin ang mga kalayaan ng mamamayan sa cyberspace.

Tila ba may umiiral na online Martial Law sa sunod-sunod na pag-atake sa mga social media page at maging sa mga website ng mga progresibong organisasyon, kasama na dito ang pag-block ng mga website ng alternatibong midya tulad ng Pinoy Weekly at Bulatlat.

Sa kabila ng panunupil, patuloy ang mga progresibong grupo at alternatibong midya sa paglaban sa mga atakeng ito upang maipahayag sa taumbayan ang mga totoong nangyayari sa lipunan sa internet man o sa mga lansangan.