Ang Tatak ng Paghihiganti sa “Dirty Linen”


Matalas ang pagpapakita ng serye sa klase ng galit na nagtutulak sa isa upang maghiganti—upang maipamalas ang kahit katiting man lang na paghihirap sa mga nagpahirap at patuloy na nagpapahirap sa kanila.

Dirty Linen

Hindi na bago ang kuwento ng paghihiganti sa kulturang popular na Pilipino, sa pelikula man o teleserye at iba pa. 

Sa kasisimula lang na teleserye ng ABS-CBN na “Dirty Linen,” tampok na naman ang isang kuwento ng paghihiganti na pamilyar na sa marami ngunit tila isang pagtatangka ng pagdidiin sa ideya na walang kasalanan at pagkatuso ang basta-basta lamang makalalampas, at higit sa lahat, malilimutan.

Nakaangkla ang tatak ng paghihiganti sa “Dirty Linen” sa isang makapangyarihang pamilya na siyang nagdulot ng pagkawala ng kanilang yaya, driver at mga labandera.

Walang napapanatag sa inhustisya kung kaya marahil hindi naman ganoon kahirap intindihin ang karakter ni Alexa o Mila na primaryang kumakatawan sa mariing kagustuhang maghiganti—isang kagustuhang malalim ang pinanghuhugutan at hindi basta hinila sa kung saang mababaw na rason lamang.

Ang kagusutuhang ito ang siyang nagtulak kila Alexa o Mila, na ginagampanan ni Janine Gutierrez, at sa iba pang mga karakter tulad nina Rolando o Abe, na ginagampanan ni Joel Torre, na bumuo ng panibagong mga identidad upang singilin ang pamilyang nagdulot ng kanilang paghihirap.

Matalas ang pagpapakita ng serye sa klase ng galit na nagtutulak sa isa upang maghiganti—upang maipamalas ang kahit katiting man lang na paghihirap sa mga nagpahirap at patuloy na nagpapahirap sa kanila.

Umani ng papuri ang serye mula sa pilot episode nito. Bukod sa nakaka-hook na kuwento ng serye, bentahe rin nito ang magaling na pag-arte ng mga karakter na mas lalong humihila sa mga manunuod na subaybayan ito gabi-gabi. Mabisa ang pagganap ng bawat karakter mula sa bida tungo kontrabida. Sadyang pipiliin ng manunuod na kampihan ang inaapi dahil sino ba namang gugustuhing tuluyan lamang na apihin nang walang ginagawa?

Marami ang nagsasabi na hayag ang sosyo-politikal na lente na ginagamit ng “Dirty Linen” na siyang makikita agad sa hayagang pagtatalakay nito sa power relations sa pagitan ng makapangyarihan at inaapi—ang makapangyarihang puwersa na siyang kinakatawan ng pamilya Fiero, kung saan ulo nito ang matriyarkang si Doña Cielo na ginagampanan ni Tessy Tomas.

Kaabang-abang ang maaaring patunguhan ng kuwento ng “Dirty Linen”, ang mga iba’t ibang sikretong tuluyang mauungkat, ang mga daang maaaring tahakin ng mga karakter at pati ang mga karakter na maaari pang ipakilala habang tuluyang umuusad ang kuwento.

Ang sigurado lang, mula sa unang episode nito hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong nagbibigay sa manonood ng rason upang patuloy na tumunghay.

Patunay ang seryeng ito na maraming anyong puwedeng kunin ang mga kuwentong nakasanayan na nating mapanood o mabasa. At maaaring sumalamin ang mga kuwentong ito sa mas malawak na kontekstong panlipunan. 

Malinaw sa “Dirty Linen” na may panahon din para maisiwalat ang mga mantsa at bahong pilit na itinatago at isinasantabi.

Hindi pantastiko ang kuwento nina Mila at iba pang mga karakter. Nangyayari ang pananamantala ng mga makapangyarihan, alam man ng nakararami o hindi. At hindi ito titigil hangga’t walang mangangahas na tumindig, hangga’t walang matinding kagustuhang palitawin ang mga inhustisyang pilit na isinasawalang bahala at pilit na ipinalilimot upang maglaho na parang bula ang mga kasalanan.