Avatar

Cecille Baello

Sapilitang Pagkawala: Isang Nagpapatuloy na Krimen

Tinatawag na desaparecidos ang mga biktima ng sapilitang pagkawala mula sa unang paggamit ng salitang ito sa Latin America, sa mga bansang nagkaroon ng mga mapanupil na rehimen tulad ng military dictatorship sa Argentina noong 1970s hanggang 1980s at ng 17 taon na diktadura ni Augusto Pinochet sa Chile.

Pantasya ng nakaraan at kasalukuyan

Halaga ng pag-alala ang punto ng "Maria Clara at Ibarra," ang pagbabalik-tanaw—ang pag-aaral sa nakaraan upang magkaroon ng mas malalim na pag-intindi sa lipunan sa kasalukuyan, at higit sa lahat, kung paano tayo hinuhulma ng kasaysayan.

Isang oda sa pelikulang Pilipino

Sa pagtawid ng manunulat sa mundo ng kanyang mga katha, makikita ang kanyang pagtatangi sa kanyang mga nilikhang tauhan at kung paanong ang mga ito ang nagsilbing kanyang ligaya

Ang Tatak ng Paghihiganti sa “Dirty Linen”

Matalas ang pagpapakita ng serye sa klase ng galit na nagtutulak sa isa upang maghiganti—upang maipamalas ang kahit katiting man lang na paghihirap sa mga nagpahirap at patuloy na nagpapahirap sa kanila.

Ang laro ng kapangyarihan sa “Triangle of Sadness” ni Ruben Ostlund

Hindi nagpapasintabi ang “Triangle of Sadness” (2022) ni Ruben Ostlund sa matalas na pagsusuri nito sa ultra-rich na tinatawag. Bilang satirikong pelikula, hayag nitong ginagawang katatawanan ang kahihiyan ng mayayaman. Hinihila nito ang manonood na maging kaisa sa pagtunghay sa mga indibidwal na ito na may nakahanda nang pag-uuyam sa mga ito.