Editoryal FEATURED

Mga kasunduang makaisang-panig


Ginagamit ng mga defense department ng Estados Unidos at Pilipinas ang banta ng panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea upang paigtingin ang pagpopostura ng militar ng US sa Pilipinas at Asya-Pasipiko.

Sa pagdalaw kamakailan ni US Defense Secretary Lloyd Austin III, napagkasunduan ng mga defense department ng Estados Unidos at Pilipinas ang pagtatayo ng karagdagang apat na lokasyon ng US sa mga base militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Muli ring pinagtibay nina Austin at Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ang Mutual Defense Treaty na nagbibigay pahintulot sa panghihimasok ng Estados Unidos sa mga usapin at gawaing militar ng Pilipinas.

Sa kasalukuyan, may limang lokasyon ang US sa mga base ng AFP sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Mayroong $82 milyon na pondo mula sa US ang limang lokasyon ng EDCA upang kumpletuhin ang imprastraktura sa loob ng mga base.

Sa kasunduang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa apat na karagdagang lokasyon ng EDCA, magiging siyam na ang mga base militar ng mga sundalong Amerikano sa loob ng mga kampo ng AFP. Mas marami pa ito kumpara sa dalawang hayag na base militar ng US sa Clark at Subic sa ilalim ng Military Bases Agreement na natapos noong 1991.

At kahit nawala ang mga base militar ng Amerika, nagpapatuloy ang presensiya ng mga sundalo nito sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement at taon-taong Balikatan Joint Military Exercise.

Ginagamit ng mga defense department ng Estados Unidos at Pilipinas ang banta ng panghihimasok ng Tsina sa West Philippine Sea upang paigtingin ang pagpopostura ng militar ng US sa Pilipinas at Asya-Pasipiko.

Inilalagay sa mainit na mata ng Tsina ng pagpapalawig ng presensiya ng mga puwersang Amerikano sa Pilipinas sa pagpapatibay ng mga nasabing kasunduang militar. Hindi malayo na magiging teatro ng labanan ang mga karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas kung sakaling magkagirian ang US at Tsina.

Maliban dito, hindi na dapat maulit pa ang karanasan ng mamamayang Pilipino sa panahon ng mga base militar ng Amerika na batbat ng pang-aabuso sa mga nakapalibot na komunidad, lalo na sa kababaihan.

Walang mabuting dulot sa mamamayang Pilipino ang patuloy na presensiya ng mga puwersang Amerikano sa bansa kundi giyera at karahasan.