Project Hulmahan

Obra mula sa patapong hulmahan

February 17, 2023

Kahit kulang sa pondo, lakas-loob na binili ng grupo nina Bernardo ang may 500 piraso ng mga hulmahan ng sapatos sa mga papasarang pagawaan. Nakipag-ugnayan naman ang iba’t ibang artist group at indibidwal na handang magbigay ng oras sa proyekto.

Matinding tinamaan ng pandemya ang maraming maliliit na negosyo sa bansa, kasama na rito ang mangilan-ngilan pang natitirang pagawaan ng sapatos sa Marikina City.

Naghahanap ng iba’t ibang paraan ang Bayanihang Marikenyo at Matikenya (BM+M) upang tulungan ang maliliit na negosyante at manggagawa sa lungsod.

Likhang sining ng Bayanihang Marikenyo at Matikenya (BM+M) para sa Project Hulmahan.

Napansin ng BM+M executive director Zena Bernardo ang mga nakatambak na hulmahan ng sapatos sa isang sulok ng pagawaan. Dito niya naalala ang mga nanay sa kanilang community kitchen na ginagawang panggatong ang mga sako-sakong hulmahan ng sapatos.

Para kay Bernardo, nakalulungkot na makita ang kasasapitan ng industriya ng paggawa ng sapatos sa Marikina at ng mga manggagawa at komunidad na umaasa sa dito.

“Nagtingin ako online kung ano ba ang puwedeng gawin sa shoe cast art. Nakita ko ‘yong mga installation, and then immediately, I wrote the concept note and pinakita ko sa Ladies Who Launch,” ani Bernardo.

Mga lider ng Ladies Who Launch. Larawan mula sa Project Hulmahan Facebook Page

Nagustuhan ng Ladies Who Launch (LWL) ang konsepto at tumulong sa pagbe-brainstorm at paglalabas ng mga likhang sining gamit ang mga lumang hulmahan ng sapatos. At dito nagsimula ang Hulmahan.

Dito nagiging likhang sining ang mga luma at patapong hulmahan ng sapatos. Ginagamit ang kita sa mga artwork na naibenta sa mga community-based program sa Marikina.

Kahit kulang sa pondo, lakas-loob na binili ng grupo nina Bernardo ang may 500 piraso ng mga hulmahan ng sapatos sa mga papasarang pagawaan. Nakipag-ugnayan naman ang iba’t ibang artist group at indibidwal na handang magbigay ng oras sa proyekto.

Umabot sa mahigit 1,200 piraso ng naggagandahang obra na likha ng mahigit 600 na artista mula sa buong bansa.

Magkakaroon ng public auction sa Marco 15 ang grupo nina Bernardo para sa mga obrang likha mula sa mga hulmaghan ng sapatos.

Gagamitin ang kikitain sa auction para sa mga komunidad na tinutulungan ng BM+M community kitchen, community garden at livelihood program.

Raquel Valerio

Raquel Valerio

Raquel Valerio is a radio host/writer and producer for TV. She is also a talent, cultural performer, and potter.