Raquel Valerio

Raquel Valerio

Raquel Valerio is a radio host/writer and producer for TV. She is also a talent, cultural performer, and potter.

Balabal ng paglaban

Nangangahulugan ang keffiyeh ng kasaganahan at tinatanaw na kalayaan ng mga Palestino.

Alay lakad laban sa Kaliwa Dam

Pagod, init, lamig at ulan ang sinuong ng mahigit 300 katutubong Dumagat-Remontado at iba pang mga residente mula sa mga lalawigan ng Rizal at Quezon patungong Malacañang upang ipahayag ang pagtutol sa Kaliwa Dam Project. Binagtas nila ang nasa 150 kilometrong daan mula Gen. Nakar sa Quezon mula nang anim na araw mula Pebrero 15. […]

Pagtatahi ng unyon para sa makatuwirang laban

Sampung taon na si Rowena “Weng” Ernico sa LS Philippines Manufacturing, Inc. sa isang engklabo sa Rosario, Cavite bilang mananahi kaya’t hindi niya inakala na isasara ng may-ari ang pagawaan dahil natunugan nitong nagbubuo ng unyon ang mga manggagawa.

Obra mula sa patapong hulmahan

Kahit kulang sa pondo, lakas-loob na binili ng grupo nina Bernardo ang may 500 piraso ng mga hulmahan ng sapatos sa mga papasarang pagawaan. Nakipag-ugnayan naman ang iba’t ibang artist group at indibidwal na handang magbigay ng oras sa proyekto.