Pagtahi sa kulang na sahod


Dumaraan ngayon sa butas ng karayom ang mga manggagawa. Walang awat ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nanatiling mataas ang singil sa kuryente, tubig at iba pang bayarin at pangunahing serbisyo. Dahil dito, hindi na nakakasabay ang kanilang sahod sa arawang gastos ng pamilya. 

Dumaraan ngayon sa butas ng karayom ang mga manggagawa. Walang awat ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nanatiling mataas ang singil sa kuryente, tubig at iba pang bayarin at pangunahing serbisyo. Dahil dito, hindi na nakakasabay ang kanilang sahod sa arawang gastos ng pamilya. 

Ramdam ito ni Malou Fabella, isang lider kababaihang manggagawa sa pagawaan ng mga sinulid. Ito rin ang magtutulak sa kanya at sa iba pang manggagawa na ipanawagan ang kagyat at nakabubuhay na dagdag-sahod.

  • Si Ma. Luisa “Malou” Fabella, 25 taon nang nagtatrabaho sa Manila Bay Thread Corporation at ina sa tatlong anak.