Editoryal

Katarungan para kay Jude Fernandez


Pinatay siya gaya nang pagpatay kina Manny Asuncion at Dandy Miguel, mga lider-unyon sa Timog Katagalugan. Brutal. Walang pakundangan. Walang kalaban-laban.

Pinaslang si Jude Thaddeus Fernandez, 67, organisador ng Kilusang Mayo Uno, noong hapon ng Setyembre 29.

“Nanlaban” daw ang mag-isang matandang unyonista sa pulu-pulutong na tauhan ng Philippine National Police-Criminal Intelligence and Detection Group (PNP-CIDG) na lumusob sa kanyang bahay sa Binangonan, Rizal, kaya siya binaril.

Sabi pa ng PNP, isang Oscar Dizon alyas “Ka Igme” na lider ng Communist Party of the Philippines daw ang pinatay nila noong araw na iyon sa naturang bahay, hindi ang unyonistang si Fernandez.

Pero kilala ng mga manggagawa si Fernandez, beteranong aktibista mula pa panahon ng diktadurang Ferdinand Marcos Sr. Malaki ang naging papel niya sa pagsigla ng pag-oorganisa at paglaban ng mga manggagawa sa kontraktuwalisasyon sa nakalipas na mga taon. Nag-oorganisa siya ng mga manggagawa sa komunidad para sa panawagang dagdag-sahod nang siya’y patayin.

Pinatay siya gaya nang pagpatay kina Manny Asuncion at Dandy Miguel, mga lider-unyon sa Timog Katagalugan. Brutal. Walang pakundangan. Walang kalaban-laban.

Si Fernandez ang ika-72 unyonistang pinatay sa bansa mula 2016. Pinapatay ang mga gaya nilang unyonista dahil gustong patayin ang makatarungang kahingian ng mga manggagawa para sa nakabubuhay na sahod, regular na trabaho at pagrespeto sa karapatan sa paggawa. Pinapatay ang gaya nilang unyonista dahil gustong patayin ang sumusulong na pakikibaka laban sa kapitalistang pagsasamantala.

Pinatay siya gaya nang pagpatay sa maraming aktibista’t sibilyan tulad nina Chad Booc, Randy Malayao, Randall Echanis, at sa pamilya Fausto ng Negros Occidental, na pilit pinagtatakpan at binibigyang katuwiran sa pamamagitan ng red-tagging.

Nagpalit man ng administrasyon, nagpapatuloy pa rin sa ilalim ni Marcos Jr. ang patakaran ng estado na pagpatay sa mga kritikal at kumokontra sa katiwalian at mga kontra-mamamayang patakaran. Sabi mismo ng pangalawang pangulo, sinumang kumontra ay itinuturing na “kaaway ng pamahalaan.”

Pinatay si Jude at dapat managot ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimeng ito. Dapat sama-samang kumilos ang mga manggagawa at mamamayang Pilipino para wakasan na ang pagpatay sa mga unyonoista, sa mga aktibista, at sa nagpapatuloy na kawalang katarungan sa para napakaraming mga biktima ng pasismo at terorismo ng estado.

Pinatay si Jude Fernandez. Pero hindi mapapatay ang mga iniwan niyang ambag sa pagsulong ng kilusang paggawa at sa pakikibaka ng buong sambayanan.