Libreng pag-aalaga sa mental health


Hindi naman lahat tayo ay may pera para makapagkonsulta sa propesyonal tungkol sa ating mental health. Pero may mga puwedeng gawing hindi na kailangang gumastos at hindi rin kailangang biglaan.

May mga araw na parang wala talaga tayong ganang gumawa ng kahit ano. May minsang mabigat din ang pakiramdam.

Kung sakali, hindi naman lahat tayo ay may pera para makapagkonsulta sa propesyonal tungkol sa ating mental health. Pero may mga puwedeng gawing hindi na kailangang gumastos at hindi rin kailangang biglaan.

  1. Sapat na tulog. ‘Pag teenager, kumpletuhin ang 8-10 oras na tulog at kung edad 20 pataas, sapat na ang 7-9 oras. Sabi rin ng isang eksperto, mas maigi kung sanayin ang sariling gumising sa parehong oras araw-araw para maiwasan ang jet lag.
  2. Kumain nang maayos. Maliban sa dapat na pag-inom ng tubig, balansehin din ang pagkain—gulay, prutas at karne. Mabuti rin kung may kasabay kumain para magkaroon ng bonding kasama ang mga pamilya o kaibigan.
  3. Maging isa sa kalikasan. May pagkakataong mabigat sa pakiramdam ang manatili lang sa iisang lugar. Maiging lumabas, tumambay sa isang parke o lugar na maraming puno. Nakakatulong ang amoy ng kalikasan sa pagkalma ng isip.
  4. Makipag-usap. Nasanay ang maraming magkimkim. Kung may mapagkakatiwalaan, makipag-usap at subukang ibahagi ang nararamdaman. Sa ganoon, makakahanap ng suporta o kasa-kasama.
  5. Mag-ehersisyo. Hindi kailangang pumunta sa gym para rito. Kahit ang simpleng paglalakad-lakad sa labas ay malaking tulong na para mabawasan ang stress.
  6. 4-8-7 breathing technique. Inhale ng apat na segundo; hold ng walong segundo; at exhale ng pitong segundo. Nakakatulong itong pampakalma, para sa anxiety, stress at pagkontrol ng emosyon. Puwede ring gawin ‘pag gustong magnilay-nilay.
  7. Magplano. Kung maraming gawain at nahihirapang simulan—magtakda ng paisa-isang gawain at ‘wag kalimutang magpahinga bawat sandali para maiwasan ang labis na pagod. Makatutulong ang paggawa ng routine sa kaunting pag-usad.

Mahalagang pangalagaan ang mental health kahit sa maliliit na paraan. Tandaang kahit ang maliliit na hakbang ay tagumpay na rin.