Netiquette 101


Ayon sa tala ng Demandsage, nasa 4.95 bilyong tao ang gumagamit ng social media sa buong mundo sa pagpasok ng 2024. Dahil dito, dapat isaalang-alang ang mga limitasyon sa paggamit nito. 

Sa patuloy na pag-inog ng makabagong panahon, maraming mga pagbabago at mga bagong tuklas lalo na sa teknolohiya. Nagsulputan sa kasalukuyang henerasyon ang mga social media platform na halos lahat tayo ay nakikibahagi at gumagamit.

Nariyan ang pag-usbong ng Facebook noong 2004, X (dating Twitter) noong 2006, Instagram noong 2010 at Tiktok noong 2016. Ilan lang ang mga ito sa mga social media platform na nagsisilbing daluyan ng komunikasyon, mapagkukunan ng impormasyon at tagapagbigay ng aliw sa mga gumagamit nito. Ginagamit na rin ito sa pagtatayo at pagpapaunlad ng mga negosyo.

Malaki ang naging tulong ng mga social media platform na ito sa ating pamumuhay upang makasabay sa makabagong panahon.

Ayon sa tala ng Demandsage, nasa 4.95 bilyong tao ang gumagamit ng social media sa buong mundo sa pagpasok ng 2024. Dahil dito, dapat isaalang-alang ang mga limitasyon sa paggamit nito. 

Narito ang mga wasto at ‘di wastong paggamit ng ating mga social media platform.

Pagpapalaganap ng tamang impormasyon – Maaaring gamitin ang mga social media platform sa pagpapalaganap ng katotohanan at tamang impormasyon. Galing dapat ito sa mga source na may kredibilidad. Pag-aralan natin ang bawat impormasyon at huwag lang kumuha sa mga gawa-gawang source. Kung hindi sigurado sa impormasyon, huwag na munang i-share sa iba. Ugaliing mag-fact-check bago mag-post sa ating mga social media account.

Daan ng pakikipagkaibigan – Napakalawak ng saklaw ng mga social media platform. Napakaraming gumagamit kung kaya’t may pagkakataon tayo na magkaroon ng maraming kaibigan online. Dapat alam natin kung paano makipag-usap na may respeto at pag-unawa sa mga taong nakakasalamuha natin dito. Maging magalang palagi lalo na sa mga taong hindi pa natin lubusang kilala.

Maging responsable – Sa paggamit ng social media, dapat alam natin ang ating limitasyon. Dapat isaisip na anumang mga bagay o kaisipan na pino-post natin sa ating mga social media account ay maaaring nagkakaroon ng malaking epekto sa mga makakabasa. Himaying maigi ang bawat salita at bigyang linaw kung ano ba ang nais nating iparating sa mga tao na makakakita nito. Napakalawak ng sakop ng social media kung kaya’t dapat na maging responsable tayo sa bawat nilalaman ng ating mga post.

Cyberbullying – Ito ay paggamit ng social media upang manira, manakot at mamahiya ng kapwa. Karamihan sa mga gumagawa nito ay mayroong mga dummy o anonymous accounts upang itago ang kanilang mga tunay na pagkakakilanlan. Nagiging instrumento rin ito ng mga tinatawag na “troll” upang mamahiya at manira ng isang partikular at kilalang tao. 

Bawal bastos – Maraming sa mga post lalo na sa Facebook at X (dating Twitter) ang may bastos na nilalaman, gumagamit ng mga salitang hindi kanais-nais sa paningin ng mga nagbabasa, mga salitang mura, bastos at kadalasan ay tungkol sa itsura o seksuwalidad ng taong pinatutungkulan. Hindi maganda ang bastos na asal online o offline man.

Sex predators – Ginagamit rin ito ng mga sex predator upang makapang-abuso lalo na sa mga babaeng menor de edad. Nagagawa nilang siluin ang mga walang muwang na kabataan sa pamamagitan ng pakikipag-chat sa mga ito upang makuha ang kanilang pansariling pagnanasa. Siguraduhin nating protektado ang mga nakababatang miyembro ng ating komunidad at ugaliing kumustahin sila.