Tips iwas sunog


Ngayong Fire Prevention Month, tinipon namin ang ilang paalala para makaiwas sa sunog.

Kada taon, kinikilala ang Marso bilang Fire Prevention Month dahil sa buwan na ito ang pinakamataas na tala ng mga sunog sa buong bansa. Kaya naman maiging isaulo ang mga paalalang ito:

 1. Ugaliing ilayo sa mga bata ang mga madaling masunog na mga gamit tulad ng posporo at lighter upang hindi nila mapaglaruan ang mga ito.
 2. Huwag iiwanan ang kusina habang nagluluto.
 3. Siguraduhing maayos na naitapon ang mga upos ng sigarilyo. Panatilihing malinis ang kapaligiran.Itapon ang mga madaling masunog na mga bagay nang maayos.
 4. Siyasatin ng regular ang mga installation ng kuryente sa bahay. Kung may nakitang sira, ipaayos agad ito.
 5. Ugaliing tanggalin sa pagkakasaksak ang mga hindi ginagamit na appliances.
 6. Umiwas sa electrical circuit overload sa daming nakasaksak na dekuryentang appliances at umiwas sa mga illegal electrical connection.
 7. Isara ang regulator ng liquefied petroleum gas (LPG) kapag hindi ginagamit. Ilagay ang mga LPG tank sa maaliwalas na lugar.
 8. Umiwas sa substandard appliances. Siguraduhing kung bibili ng dekuryentang kasangkapan para sa bahay, palagiang tingnan ang kalidad nito at laging hanapin ang quality mark or sticker upang makasigurong pumasa ang produkto sa quality standard testing.
 9. Aaralin ang emergency evacuation plan ng inyong gusali kung nakatira sa apartment. Kung nakatira sa sariling bahay, gumawa ng mga planong paglisan sa tahanan oras na magkaroon ng sunog. Iensayo ang lahat ng miyembro ng kabahayan.
 10. May wastong paggamit din ang fire extinguisher. Alamin ang mga hakbang ng paggamit nito mula sa pagtanggal sa safety pin hanggang sa tamang pagtututok nito sa apoy.
 11. Alamin ang mga numero ng pinakamalapit na fire station at fire volunteers sa inyong lugar.