Bungkalan sa Hacienda Luisita

May 17, 2009

Limang taon matapos ang masaker at tatlong taon matapos ideklarang kanila na ang lupang pinagtataniman sa asyenda, muling nahaharap ang mga mamamayan ng Luisita sa panibagong banta mula sa lumang mananamantala.