Three Stars and a ‘K’

January 26, 2016

That at a young age, they are already thinking about the future – both theirs and ours — and that they are realizing the power of collective action and are nurturing their sense of community.

Hindi Sapat

November 10, 2014

Kulang  ang patak ng luha para sa inyong hinagpis. Para sa inyong mga nawalan ng mahal sa buhay; para sa inyong ang mga ari-arian ay nilamon ng karagatan; para sa inyong napundi ang pag-asa’t lakas; para sa inyong kinalimutan ng nagha-hari-hariang nakahimlay nang mahimbing sa gintong tirahan. Hindi ninyo kasalanan kung kayo’y mag-alsa’t dumaluyong sa […]

Nang Piniling Magsulat ng Migrante sa Malaking Mansanas

March 27, 2014

“To write is already to choose.” Hindi ako nag-CEGP (College Editors Guild of the Philippines), pero madalas ko itong naririnig at nababasa noon sa mga kaibigan at kakilalang nagsusulat sa mga pahayagan noong nasa kolehiyo. At dahil mahilig din naman magsulat, at dahil nakapagsulat din naman ng ilang akda noong nasa konseho ng mga mag-aaral sa […]