Migrante

Si Flor Contemplacion sa gunita

Sa pag-alala kay Flor Contemplacion, nababalikan natin ang kasaysayan ng pagdurusa ng mga migrante at ang pakitang-taong tugon ng gobyerno sa mga problema.

Pag-agapay sa mga migrante

Napakalaki ng ambag ng mga Overseas Filipino Workers lalo na sa ekonomiya ng bansa. Ngunit patuloy ang kanilang pagdurusa, at sa haba ng panahon, hindi natutugunan ang kanilang kagalingan at mga karapatan.