Balangiga

May 8, 2019

Ang tuluyang pagbabalik ng tatlong kampana sa Balangiga nitong nakaraang Disyembre ay tagumpay ng deka-dekadang paggigiit ng taumbayan. Tandaan nating dinala pa ng mga makabayan sa lansangan ang labang ito. Itanim natin sa alaala ang tagumpay at ipagpatuloy ang rebolusyon.

DictaLicense

September 21, 2017

Lalong dumarami ang panitikan ng protesta sa panahon ng paglala ng pampolitikang krisis sa kasaysayan ng bansa.

Sa Panahon ni Duterte

May 7, 2017

Hinggil sa RESBAK, isang inisyatiba ng mga artista na kontra sa penomenon ng extra-judicial killings sa ngalan ng gera kontra droga.

Magulang

February 18, 2016

Muni-muni hinggil kay Mar Roxas, sa legacy ng kanyang pamilya bilang bahagi ng naghaharing uri, at pangangayupapa sa imperyalismo.

Karsel

November 8, 2015

Sa Nobyembre 15 ang obserbasyon ng ika-34 Day of the Imprisoned Writer sa buong mundo. Maraming detinidong pulitikal sa Pilipinas na mga manunulat at/o alagad ng sining.

Lupang Sinira

September 11, 2015

Hindi na nakapagtataka ang pagbaha ng mga tula sa social networking sites. Trending alinman sa #Stoplumadkillings at #Stopkillinglumads.

Goodbye Panot

July 10, 2015

Paumanhin sa mga panot at napapanot. Iyan kasi ang bagong bansag sa superpaputok na Goodbye Philippines nang salubungin natin ang 2015.

Tumbang Preso

May 30, 2015

“The worst illiterate is the political illiterate. He doesn’t hear, doesn’t speak, nor participate in the political events. He doesn’t know the cost of life, the price of the bean, of the fish, of the flour, of the rent, of the shoes and of the medicine. All depend on political decisions.” – Bertolt Brecht * […]