ATTACKKK!

Kay Boni: Mga Tula

Sa katapusan, ipagdiriwang natin ang ika-150 kaarawan ng dakilang rebolusyunaryong si Andres Bonifacio. Isinunod ang kanyang pangalan kay San Andres, isa sa mga disipulo ni Hesukristo, na pumapatak ang kapistahan tuwing ika-30 ng Nobyembre. “Walang takot” ang kahulugan ng Andres sa wikang Griyego. Isang mandirigma. Isang tunay na mandirigma si Boni. Siya ang Supremo ng […]

Gatilyo

“Hindi ito panahon ng pagdadalawang-loob, / hindi ito panahon ng pag-aatubili’t pagkatakot.” – Gabi, Sa Isang Kapihan, Romulo Sandoval *           *           * Ilang linggo bago iligpit si John F. Kennedy, nagtalumpati siya sa isang liberal arts college sa Amhurst, Massachusetts. Iyon ay panahong ang political parties sa U.S. ay pinaghaharian ng mga elitista (as if […]

Bakit, BLKD

“May I point out that I did not assiduously seek out / this colony.” –  Letter to the Local Police, June Jordan *           *           * May 34 kataong residente ngayon dito sa University of Iowa na kabilang sa International Writing Program. Sa sampung linggo naming panunuluyan dito sa U.S. madalas sumagi sa isip ko ang […]

Mga Balita

“How much has changed the wild but shy young poet.” — Open Letters to the Filipino Artists, Emmanuel Lacaba   *           *           * Dalawang balita ang bumulaga sa akin pagbalik namin dito sa University of Iowa. Una, ginulat ako ng donasyon ng isang kababayan na nasa Canada. “Pandagdag sa pang-inom.” Ayus, may extra akong pambili […]