Larawan at video: Sayaw ng mga migranteng Moro laban sa Charter Change at term extension

July 25, 2009

Isang malong parade laban sa Charter Change at term extension ni Pangulong Arroyo ang isinagawa ng mga mamamayang Moro mula sa Brgy. Culiat, Quezon City noong Hulyo 25. Nangangamba ang mga grupong Migrante International-Quezon City chapter at Liga ng Kabataang Moro na gagawing dahilan ng gobyernong Arroyo ang serye ng mga pambobomba sa Mindanao para makapagdeklara ng emergency rule at makapanatili sa poder. Karahiman sa mga Moro sa Brgy. Culiat ang umalis sa kani-kanilang mga tirahan sa Mindanao dahil sa tuluy-tuloy na opensibang militar laban sa mga rebelde. Karamihan sa kanila ang walang mahanap na matinong trabaho sa Maynila at nangingibang-bansa. (Ilang-Ilang Quijano)

Isang malong parade laban sa Charter Change at term extension ni Pangulong Arroyo ang isinagawa ng mga mamamayang Moro mula sa Brgy. Culiat, Quezon City noong Hulyo 25. Ayon sa mga miyembro ng grupong Migrante International-Quezon City chapter at Liga ng Kabataang Moro, posibleng gawing dahilan ng gobyernong Arroyo ang serye ng mga pambobomba sa Mindanao para makapagdeklara ng emergency rule at makapanatili sa poder. Karahiman sa mga Moro sa Brgy. Culiat ang umalis sa kani-kanilang mga tirahan sa Mindanao dahil sa tuluy-tuloy na opensibang militar laban sa mga rebelde. Karamihan sa kanila ang walang mahanap na matinong trabaho sa Maynila at nagsisikap na mangibang-bansa. (Ilang-Ilang Quijano)

Panoorin ang tradisyunal ng sayaw ng mga Muslim na isinagawa sa Commonwealth Ave., Quezon City bilang protesta sa siyam-na-taong panunungkulan ni Pangulong Arroyo at sa nalalapit niyang State of the Nation Address: