Larawan: Mga magsasaka, nagrali sa Korte Suprema para sa tunay na reporma sa lupa

October 19, 2011

Nagmartsa patungong Korte Suprema ang libo-libong magsasaka, upang ipanawagan sa mataas na hukuman na resolbahan ang mga kaso ng pangangamkam sa lupa tulad ng Hacienda Luisita sa Tarlac, Hacienda Yulo sa Laguna at iba pang mga kaso. (Macky Macaspac)

Nagmartsa patungong Korte Suprema ang libu-libong magsasaka, upang ipanawagan sa mataas na hukuman na resolbahan ang mga kaso ng pangangamkam sa lupa tulad ng Hacienda Luisita sa Tarlac, Hacienda Yulo sa Laguna at iba pang mga kaso. (Macky Macaspac)

Paparating ang mga magsasaka sa ilalim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa harap ng Korte Suprema. (Macky Macaspac)

Paparating ang mga magsasaka sa ilalim ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) sa harap ng Korte Suprema. (Macky Macaspac)

Pilit na pinigilan ng mga guwardiya ng Korte Suprema ang mga nagpoprotestang magsasaka, ngunit nanatili sila sa harapan ng hukuman at inokupa ang buong kalye ng Padre Faura. (Macky Macaspac)

Pilit na pinigilan ng mga guwardiya ng Korte Suprema ang mga nagpoprotestang magsasaka, ngunit nanatili sila sa harapan ng hukuman at inokupa ang buong kalye ng Padre Faura. (Macky Macaspac)

Hawak ng mga lider magsasaka ang isang plakard na nagsasaad ng kanilang kagyat na kahilingan sa Korte Suprema. (Macky Macaspac)

Hawak ng mga lider magsasaka ang isang plakard na nagsasaad ng kanilang kagyat na kahilingan sa Korte Suprema. (Macky Macaspac)

Bahagyang nagkaroon ng tensiyon sa lugar nang tangkain ng mga pulis na pumasok sa hanay ng mga nagpoprotestang magsasaka, dala ng mga pulis ang mga truncheon, helmet at shield na gagamitin ng mga ito sa tangkang pagdemolis pagsapit ng alas-singko ng hapon.  (Macky Macaspac)

Bahagyang nagkaroon ng tensiyon sa lugar nang tangkain ng mga pulis na pumasok sa hanay ng mga nagpoprotestang magsasaka, dala ng mga pulis ang mga truncheon, helmet at shield na gagamitin ng mga ito sa tangkang pagdemolis pagsapit ng alas-singko ng hapon. (Macky Macaspac)

Ilan sa mga helmet, truncheon at shield ng mga pulis ang inagaw ng mga nagpoprotesta, ngunit ibinalik din nila ang mga ito upang maiwasan ang kaguluhan.  (Macky Macaspac)

Ilan sa mga helmet, truncheon at shield ng mga pulis ang inagaw ng mga nagpoprotesta, ngunit ibinalik din nila ang mga ito upang maiwasan ang kaguluhan. (Macky Macaspac)