Occupy NHA, vs demolisyon, para sa abot-kaya’t disenteng pabahay, isinagawa

October 25, 2011

"Kayo ang nagtuturo sa amin na mag-armas, kaya handa kaming depensahan ang aming kabahayan. Handa kami kung anuman ang mangyari sa amin!" galit na pagbulalas ni Nanay Leleng Zarzuela ng Kadamay. (Darius R. Galang)

"Kayo ang nagtuturo sa amin na mag-armas, kaya handa kaming depensahan ang aming kabahayan. Handa kami kung anuman ang mangyari sa amin!" galit na pagbulalas ni Nanay Leleng Zarzuela ng Kadamay. (Darius R. Galang)

Hango sa “Occupy Wall Street” ang isinagawang pagkampo ng mga maralitang tagalungsod sa tarangkahan ng National Housing Authority (NHA).

Tinaguriang Occupy NHA, isang barung-barong ang itinayo sa harapan ng tanggapan ng mga nakatira sa Brgy. Central at Sitio San Roque upang iparating sa pamunuan ng NHA na handa nilang ipaglaban ang kanilang karapatan sa paninirahan sa kani-kanilang mga lugar.

Bahagi rin sa pagkilos ang Concerned Organizations against Transfer, Layoff, Demolition and Privatization for the Quezon City Central Business District (Contra-CBD). Binabatikos nila ang administrasyong Aquino sa “pagbubulag-bulagan nito” sa mga hinaing ng mga mamamayan ukol sa trabaho at pabahay.

Itinayo ang isang kubol sa harapan ng NHA. Saad ng isang karatula, "Tutal pinapalayas nyo kami sa tirahan namin, dito na lang kami sa NHA titira." (Darius R. Galang)

Itinayo ang isang kubol sa harapan ng NHA. Saad ng isang karatula, "Tutal pinapalayas nyo kami sa tirahan namin, dito na lang kami sa NHA titira." (Darius R. Galang)

“Ito ang umpisa ng aming kampanya para pakilusin ang lubu-libong maralitang mawawalan ng tahanan, at singilin ang mga korporasyon ng mga murang pabahay at ang mga kasabwat nila sa pamahalaan na patuloy na nambibiktima sa mga maralita,” a ni Carlito Badion, tagapagtipon ng Alyansa Kontra Demolisyon (AKD), malawak na alyansa ng mga maralitang tutol sa demolisyon sa Kamaynilaan.

Ngunit pinakakagyat anila ang nakaambang demolisyon sa kanilang mga komunidad sa darating na Oktubre 27.

Kasama rin sa mga hinaing ng mga mamamayan ng North at East Triangle ang pangamba ng kawalan ng hanapbuhay sa pagkawala ng kanilang mga panirahan sa lungsod kapalit ng mga itinatayong mga proyekto sa ilalim ng Public-Private Partnerships.

Saad ni Santiago Dasmariñas Jr., tagapagtipion ng Contra-CBD, nakikita sa mga nabibiktima ng QC-CBD ang masasamang epekto ng pribatisasyon ng pabahay at iba pang serbisyong pampubliko.

“Ang programang Public-Private Partnerships ng administrasyong Aquino sa aktuwal ay bumibiktima sa libong pamilya, sumisira sa maraming tahanan at nag-aalis ng kabuyhayan ng marami,” paliwanag ni Dasmariñas. “Samantalang ginagamit ang rekurso at puwersa ng estado upang ‘maibalik’ sa mga pribadong may-ari ang lupang kinatatayuan ng maraming komunidad, binabarat naman ng gobyerno ang programang pabahay para sa maralitang mamamayan.”

Galit na binatikos ni Carlito Badion, tagapagtipon ng Alyansa Kontra Demolisyon, ang kainutilan ng ahensiya ng NHA sa hinaing ng mga maralitang tagalungsod sa panirahan at kabuhayan. (Darius R. Galang)

Galit na binatikos ni Carlito Badion, tagapagtipon ng Alyansa Kontra Demolisyon, ang kainutilan ng ahensiya ng NHA sa hinaing ng mga maralitang tagalungsod sa panirahan at kabuhayan. (Darius R. Galang)

Planong magsumite ng petisyon kay Chito Cruz, general manager ng NHA, ang mga lider ng grupo. Nilagdaan na ito nina Badion, Estrelieta Bagasbas ng September 23 Movement, at Aurorita Consougra ng Nagkakaisang Mamamayan ng NGC.

Laman ng liham ang kanilang petisyon sa katiyakan ng paninirahan, at pagtigil ng mga demolisyon sa kanilang mga kabahayan, sa gitna na rin ng krisis pangekonomiyang kinakaharap ng kani-kanilang mga pamilya. Ngunit hindi na sila hinayaang makapasok sa gusali.

Nauna rito, sinugod ng grupo ang National Government Center at ang Quezon City Hall. Nanatiling nakatirik ang kubol sa buong magdamag ng Oktubre 24, bago tumungo sa Public-Private Partnership Center sa Edsa-Kamuning, Quezon City kinabukasan.