Paghihimagsik ng mga Gat Andres ng kasalukuyang panahon

December 1, 2012

Isang araw ng pag-ibig sa bayan at pag-aaklas laban sa mga dayuhang mananakop at gahaman ang ipinamalas ng mahigit 6,000 katao na nagprotesta noong Nob. 30, araw ng ika-149 taon ng kapanganakan ng tinaguriang Ama ng rebolusyong 1896 na si Gat Andres Bonifacio.

Mula sa pagsuot ng mga maskara ni Andres at pagbitbit ng kanyang tabak, hanggang pagpanawagan ng pagpapatuloy ng kanyang naunsiyaming rebolusyon — ipinamalas ng militanteng kilusang masa na makabuluhan pa rin ang ehemplo ng Supremo ng Katipunan. Para sa kanila, kung nabubuhay pa ang lider-rebolusyonaryo, tiyak na ipaglalaban niya ang karapatan ng mga manggagawa sa makabuluhang dagdag-sahod, lalabanan niya ang mga demolisyon, kokontrahin ang pagsasapribado sa mga serbisyong panlipunan at ibabasura ang mga patakarang neoliberal na dikta ng dayuhan.

Buhay din ang diwa ng himagsikan, ayon sa grupong pangkababaihan na Gabriela, sa kababaihang nagpoprotesta kontra sa karahasan sa kanilang hanay, sa anumang porma. Noong umaga, daan-daang kababaihan ang sumayaw sa awitin ng pandaigdigang proyektong “One Billion Rising”. Testamento ito, ayon sa mga lider ng Gabriela, ng pagtangan ng kababaihan sa diwa ng paglaban ni Bonifacio.

Nagmartsa ang mga militante — patungo sana ng embahada ng US, na anila’y pinakamabangis at tusong imperyalistang puwersa sa mundo na nag-aalipin pa rin sa mga bansang tulad ng Pilipinas. Pero hinarang sila ng mga pulis. Matapos nito, nagmartsa sila patungong Mendiola, sa gitna ng init ng araw, sa kabila ng mahabang lakarin. Doon, sa paanan ng Palasyo, dinala nila ang protesta. Tiyak silang kung nabubuhay pa si Bonifacio, magngingitngit ito sa rehimeng Aquino na naging sunudsunuran sa iilang mayayaman at dayuhan.

Para sa kanila, hindi na lamang paggunita sa alaala ng sinaunang bayani ang dapat gawin sa Nobyembre 30. Ang araw na ito, anila, ay araw ng pagpapamalas na nagpapatuloy ang paghihimagsik ni Gat Andres.

Larawan nina Pher Pasion, KR Guda at Macky Macaspac

Sa araw na ito, inaasahan lamang na sa Liwasan Bonifacio unang magtipon ang mga militante: Sa harap ng estatwa ni Gat Andres, sinimulan ang kanilang araw ng paghihimagsik. (KR Guda)

Sa araw na ito, inaasahan lamang na sa Liwasan Bonifacio unang magtipon ang mga militante: Sa harap ng estatwa ni Gat Andres, sinimulan ang kanilang araw ng paghihimagsik. (KR Guda)

Mga maskara ni Gat Andres ang suot ng maraming militante: Sila umano ang bagong Bonifacio na nagpapatuloy sa di-pa-tapos na rebolusyon. (KR Guda)

Mga maskara ni Gat Andres ang suot ng maraming militante: Sila umano ang bagong Bonifacio na nagpapatuloy sa di-pa-tapos na rebolusyon. (KR Guda)

Sa harap ng bulto ng mga manggagawa mula sa Kilusang Mayo Uno o KMU, at iba pang sektor. (Pher Pasion)

Sa harap ng bulto ng mga manggagawa mula sa Kilusang Mayo Uno o KMU, at iba pang sektor. (Pher Pasion)

Isa sa pangunahing mga isyung dinala ng protesta ang pagkondena sa labor export policy ng gobyerno. Kasama ng mga migranteng Pilipino ang iba't ibang migrante at tagapagtaguydo ng karapatan ng mga migrante na lumahok sa International Migrants' Tribunal noong Nob. 28-29. (KR Guda)

Isa sa pangunahing mga isyung dinala ng protesta ang pagkondena sa labor export policy ng gobyerno. Kasama ng mga migranteng Pilipino ang iba’t ibang migrante at tagapagtaguydo ng karapatan ng mga migrante na lumahok sa International Migrants’ Tribunal noong Nob. 28-29. (KR Guda)

Mariing tutol ang Migrante International sa mistulang paggawang negosyo sa mga serbisyong dapat na libreng ipinamamahagi ng pamahalaan. (KR Guda)

Mariing tutol ang Migrante Party-list sa mistulang pagturing na negosyo sa mga serbisyong dapat na libreng ipinamamahagi ng pamahalaan. (KR Guda)

Sa harap ng monumento ng Supremo ang kaliwa't kanang panawagan para sa tunay na pagbabago para sa mga mamamayan. (Macky Macaspac)

Sa harap ng monumento ng Supremo ang kaliwa’t kanang panawagan para sa tunay na pagbabago para sa mga mamamayan. (Macky Macaspac)

Habang nagtitipon ang iba't ibang sektor, pinamunuan ng Gabriela ang pagsayaw ng kanta ng "One Billion Rising" na pandaigdigang kampanya ng paglaban sa lahat-ng-pormang karahasan sa kababaihan at mga bata. (Macky Macaspac)

Habang nagtitipon ang iba’t ibang sektor, pinamunuan ng Gabriela ang pagsayaw ng kanta ng “One Billion Rising” na pandaigdigang kampanya ng paglaban sa lahat ng porma ng karahasan sa kababaihan at mga bata. (Macky Macaspac)

Kasama sa nanguna sa pagsayaw si Monique Wilson at Sr. Mary John Mananzan. (Macky Macaspac)

Kasama sa nanguna sa pagsayaw sina Monique Wilson (gitna) at Sr. Mary John Mananzan (kanan, natatakpan ang mukha). (Macky Macaspac)

Ang panawagang kadalasang naiuugnay kay Gat Andres: "Sulong, mga kapatid!" (Macky Macaspac)

Ang panawagang kadalasang naiuugnay kay Gat Andres: “Sulong, mga kapatid!” (Macky Macaspac)

Mga artista na gumaganap sa mga militar, na anila'y tagapagpatupad ng karahasan laban sa kababaihan at iba pang sektor. (KR Guda)q

Mga artista na gumaganap sa mga militar, na anila’y tagapagpatupad ng karahasan laban sa kababaihan at iba pang sektor. (KR Guda)

Hanay ng mga gumaganap ng iba't ibang trabaho sa ibang bansa, sa pagmartsa ng Migrante patungong embahada ng US. (Pher Pasion)

Hanay ng mga gumaganap ng iba’t ibang trabaho sa ibang bansa, sa pagmartsa ng Migrante patungong embahada ng US. (Pher Pasion)

Isa sa dayuhang mga aktibista na lumahok sa protesta, mula sa International Migrants' Tribunal. (Macky Macaspac)

Isa sa dayuhang mga aktibista na lumahok sa protesta, mula sa International Migrants’ Tribunal. (Macky Macaspac)

Istrimer ng Gabriela na lumahok sa martsa. (Macky Macaspac)

Istrimer ng Gabriela sa paglahok sa martsa. (Macky Macaspac)

Buhat nila ang effigy ni Pangulong Aquino bilang tuta ng imperyalismong US, sumasayaw ng "Gangnam Style" o, sa wika ng KMU, "Gahaman Style." (Macky Macaspac)

Buhat nila ang effigy ni Pangulong Aquino bilang tuta ng imperyalismong US, sumasayaw ng “Gangnam Style” o, sa wika ng KMU, “Gahaman Style.” (Macky Macaspac)

Bago pa man makalapit sa embahada ng US, hinarang na ng mga pulis ang martsa. (Pher Pasion)

Bago pa man makalapit sa embahada ng US, hinarang na ng mga pulis ang martsa. (Pher Pasion)

Ferdinand Hicap ng Anakpawis Party-list. (Pher Pasion)

Fernando Hicap ng Anakpawis Party-list. (Pher Pasion)

Sa kabila ng pahayag ng Philippine National Police ng pagbawal umanong magsunog ng watawat ng US, laluna malapit sa embahada nito, ito ang mismong ginawa ang mga militante bilang pagtutol sa imperyalismong US. (Pher Pasion)

Sa kabila ng pahayag ng Philippine National Police ng pagbawal umanong magsunog ng watawat ng US, laluna malapit sa embahada ng US, ito ang mismong ginawa ang mga militante bilang pagtutol sa imperyalismo. (Pher Pasion)

Sinunog nila maging ang t-shirt ni Renato Reyes Jr., pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, na may watawat ng US. (Macky Macaspac)

Sinunog nila maging ang t-shirt ni Renato Reyes Jr., pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan o Bayan, na may watawat ng US. (Macky Macaspac)

Sa mga pader, nagpaskil ang mga miyembro ng Kilusang Mayo Uno ng poster hinggil sa panawagang pagbasura sa two-tiered wage system ng administrasyong Aquino. (KR Guda)

Sa mga pader na nadaanan ng martsa, nagpaskil ang mga miyembro ng Kilusang Mayo Uno ng poster hinggil sa panawagang pagbasura sa two-tiered wage system ng administrasyong Aquino. (KR Guda)

Patungong Mendiola, mula sa Kalaw Avenue. (KR Guda)

Patungong Mendiola, mula sa Kalaw Avenue. (KR Guda)

Ferdinand Gaite, pambansang pangulo ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage. (Pher Pasion)

Ferdinand Gaite, pambansang pangulo ng Confederation for Unity, Recognition and Advancement of Government Employees o Courage. (Pher Pasion)

Hanay ng mga tsuper at miyembro ng transport sector sa ilalim ng Piston Party-list. (KR Guda)

Hanay ng mga tsuper at miyembro ng transport sector sa ilalim ng Piston Party-list. (KR Guda)

Pulang bandila na simbolo ng militansiya ng mga manggagawa. (KR Guda)

Pulang bandila na simbolo ng militansiya ng mga manggagawa. (KR Guda)

Repleksiyon ng protesta sa salamin ng pulis. (Macky Macaspac)

Repleksiyon ng protesta sa salamin ng pulis. (Macky Macaspac)

Kuha ni Macky Macaspac

Kuha ni Macky Macaspac

Kuha ni KR Guda

Kuha ni KR Guda

Mula sa Kalaw, nagmartsa sila sa Carriedo patungong Mendiola. (Macky Macaspac)

Mula sa Kalaw, nagmartsa sila sa Carriedo patungong Mendiola. (Macky Macaspac)

Kuha ni Pher Pasion

Kuha ni Pher Pasion

Pakikiisa ng isang dayuhang aktibista sa paglaban ng manggagawang Pilipino. (Pher Pasion)

Pakikiisa ng isang dayuhang aktibista sa paglaban ng manggagawang Pilipino. (Pher Pasion)

Kuha ni KR Guda

Kuha ni KR Guda

Kuha ni Pher Pasion

Kuha ni Pher Pasion

Kuha ni KR Guda

Kuha ni KR Guda

Kuha ni Pher Pasion

Kuha ni Pher Pasion

Kuha ni KR Guda

Kuha ni KR Guda

Kuha ni Pher Pasion

Kuha ni Pher Pasion

"Mendiola! Mendiola!" (Pher Pasion)

“Mendiola! Mendiola!” (Pher Pasion)

Pagdating ng martsa sa Mendiola. (KR Guda)

Pagdating ng martsa sa Mendiola. (KR Guda)

Binatikos ng Migrante International ang Global Forum on Migration and Development o GFMD, na naglalayong ipormalisa ang pag-eksport ng lakas-paggawa ng iba't ibang bansa tulad ng Pilipinas para raw solusyonan ang kahirapan. (Macky Macaspac)

Binatikos ng Migrante International ang Global Forum on Migration and Development o GFMD, na naglalayong ipormalisa ang pag-eksport ng lakas-paggawa ng iba’t ibang bansa tulad ng Pilipinas para raw solusyonan ang kahirapan. (Macky Macaspac)

Kuha ni KR Guda

Kuha ni KR Guda

Eni Lestari, tagapangulo ng International Migrants' Alliance o IMA. (Macky Macaspac)

Eni Lestari, tagapangulo ng International Migrants’ Alliance o IMA. (Macky Macaspac)

Pagsunog sa effigy ni Aquino na sumasayaw ng "Gahaman Style". (Macky Macaspac)

Pagsunog sa effigy ni Aquino na sumasayaw ng “Gahaman Style”. (Macky Macaspac)

Kuha ni KR Guda

Kuha ni KR Guda

Balatengga ng underground na organisasyong Kabataang Makabayan o KM sa footbridge sa harap ng Mendiola. (Macky Macaspac)

Balatengga ng underground na organisasyong Kabataang Makabayan o KM sa footbridge sa harap ng Mendiola. (Macky Macaspac)