Video: Manggagawa sa serbisyong medikal, kontra sa pagsasapribado sa pampublikong ospital

December 9, 2012

Patuloy na ipinaglalaban ng organisasyon ng mga manggagawa sa serbisyong pangkalusugan ang abot-kamay na pagpapagamot at iba pang serbisyo-medikal para sa maraming mamamayan. Sa kabila nito, tinututulan nila ang mga hakbang ng administrasyong Aquino para unti-unting isapribado ang pampublikong mga ospital.

Para sa karagdagang imporasyon hinggil dito, basahin ang artikulong ito.