Photo Essay: Pagbawi sa Mendiola

April 17, 2009

Nakuhanan ito noong Oktubre 6, 2005, o ilang linggo matapos ianunsiyo ng Malakanyang ang istriktong pagpapatupad ng polisiyang "no permit, no rally" sa Mendiola, Recto Avenue at Malakanyang. Kainitan ito ng eskandalong Hello Garci.

Nakuhanan ito noong Oktubre 6, 2005, o ilang linggo matapos ianunsiyo ng Malakanyang ang istriktong pagpapatupad ng polisiyang "no permit, no rally" sa Mendiola, Recto Avenue at Malakanyang. Kainitan ito ng eskandalong Hello Garci.