Tumatahol ang loba negra kapag nabilog ang buwan, May lumalambong na taling galing sa pusod ng ina…

June 9, 2009

ni E. San Juan, Jr.

Ang bantog na Pinoy at pintor Juan Luna, kumatha ng SPOLIARIUM,
nakaisip ng bagong likha noong 22 Setyembre 1892...

Ang anak ni Donya Juliana, si Trinidad Pardo de Tavera,
tinaguriang isang "Brain of the Nation"
masugid sa programang Amerikanisasyon ng buong bansa

Napuna ni Marcelo del Pilar at tumuring na si Pardo ay
"isa roon sa mga kinakargahan pa lamang ang berso ay bali na
Ang daliri sa pagtatakip ng tainga" –
					Malandi makiri
Ay, naku, bilangin mo kung ilang daliri ang bali-bali
at baka mahigit sa siyam na milyong daliring bali-bali

Pinatay ang kapatid, Hen. Antonio Luna, ng mga sundalo ni Aguinaldo mula sa Kawit –
Pinatay rin si Bonifacio ng mga ilustradong sumisikat –
	Ay, naku, Inang Maawain, kailangang alamin ng pintor kung anong tunay na
	nangyari sa himagsikang ipinagkanulo

Ngunit hindi pa nakararating sa Inang bayang ginahasa’t ipinagbili
Nilason si Juan Luna sa Hong Kong

Itanong mo sa multo ni Paz Luna, at ang inang Donya Juliana
	Nilambungan ng rebolber ng pintor ng PAGKAMATAY NI CLEOPATRA
		Gumagala sa EDSA at sa mga looban ng Payatas
sa mga lansangan sa Makati, sa megamall
   kung saan hinahagod ang awit na "Total Eclipse of the Heart" – "turning around..."
sa imburnal ng iyong kaluluwa
kung saan ang matinding panibugho’y gumagapang – malanding
	Scheherazade ng guniguni
		anino ng iyong seks
				ng pagnanais
					ng pananabik ng libog sa pagtatalik
na hindi kailanman
			Oo hinding-hindi mapaparausan o mapaparusahan
	Ay naku! Inay ko, hinding-hindi!