FEATURED

Panayam | ‘Mabibigo ang all-out war’


Isang linggo matapos ang deklarasyon ng Pangulo, nakipanayam ang rebolusyonaryong lider sa Timog Katagalugan.

Kahit abala sa pakikidigma, pinaunlakan ang Pinoy Weekly ng tagapagsalita ng Melito Glor Command ng New People’s Army na si Jaime “Ka Diego” Padilla upang kumustahin ang rebolusyonaryong armadong mga puwersa matapos ang deklarasyong all-out war sa kanila ni Pangulong Duterte.

PW: Ano ang masasabi n’yo sa panawagan ni Duterte na all-out war sa Communist Party of the Philippines (CPP)/ NPA?

Jaime “Ka Diego” Padilla: Nabigo ang mga oplan ng nagdaang mga rehimen, mula sa Oplan Lambat Bitag 1 hanggang sa kasalukuyang Oplan Kapayapaan. Hindi rin all-out war tulad ng total war ni Cory Aquino ang lulutas sa armadong tunggalian ng bansa. Mahahanay na lang si Duterte sa naunang mga pangulo na mabibigo sa kanilang pagtatangkang supilin ang rebolusyonaryong kilusan. Laging handa ang armadong hukbo na harapin ang anumang hagupit ng Estado’t ipaglaban ang karapatan ng mga mamamayan at ganap na maisakatuparan ang isang tunay, makatarungan at pangmatagalang kapayapaan.

PW: Sino ang tatamaan sa all-out war ni Pangulong Duterte at operasyon ng Armed Forces of the Philippines (AFP)?

JDP: Mga mamamayan ang biktima ng all-out war ni Duterte. Natitiyak nating lalong dumarami ang human rights violations. Katunayan, bago pa man ang all-out war, naglunsad na ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ng mga operasyon sa mga komunidad na nagdudulot ng karahasan.

PW: Sa tingin n’yo, sinsero ba ang Gobyerno ng Pilipinas (GRP) na ipatupad ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (Carhrihl) lalo na’t ipinatigil ni Duterte ang peace talks?

Jaime "Ka Diego" Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command ng New People's Army.
Jaime “Ka Diego” Padilla, tagapagsalita ng Melito Glor Command ng New People’s Army.

JDP: Nananatiling nakakulong ang higit sa 400 bilanggong pulitikal. May mga pahayag pa siya hinggil sa muling pagdakip sa mga konsultant ng National Democratic Front (NDF).

Bukas ang Melito Glor Command- NPA Southern Tagalog sa pagkupkop sa mga miyembro ng NDFP Negotiating Panel sa panahong sila’y tutugisin ng reaksiyonaryong gobyerno. Bahagi ito ng tungkulin ng NPA bilang armadong hukbo ng rebolusyonaryong kilusan. Pagtiyak ito na hindi na muling mahuhuli ang miyembro ng NDFP Panel para makagampan pa sila ng kani-kanilang tungkulin habang walang peace talks.

PW: Nais pa rin ba n’yo ba ituloy ang peace talks?

JDP: Nais pa rin naming isulong ang usapang pangkapayapaan habang may labanan. Dito namin matitiyak na hindi nakatali ang aming mga kamay habang malayang naglulunsad ng military operations ang AFP sa aming rebolusyonaryong mga base. Ang peace talks ay maaari pa ring ituloy upang mapag-usapan ang mga suliranin ng armadong tunggalian at masagot ang mga ugat ng kahirapan sa bansa.

PW: Ano ang panawagan n’yo kay Duterte?

JDP: Nananawagan kami kay Duterte na ituloy ang usapang pangkapayapaan upang masagot ang limang dekadang labanan sa bansa. Gayundin, para makita ang kanyang sin-seridad sa usapan, kailangang palayain niya ang mga bilanggong pulitikal bilang tungkulin sa Carhrihl at tiyaking mapoprotektahan ng Jasig ang mga NDFP konsultant.

PW: Ano ang panawagan n’yo sa mga mamamayan?

JDP: Nanawagan ang pulang mandirigma na patuloy na isulong ang peace talks at makilahok sa pambansang mga isyu. Ipakita natin sa rehimeng Duterte na malala pa rin ang kahirapan sa bansa. Kailangan nilang kumilos at lumahok sa hayag ng mga porum upang alamin ang kalagayan ng usapang pangkapayapan. Maaari silang lumapit sa Pulang Himpilan ng NPA o rebolusyonaryong mga organisasyong masa para makipagtalakayan sa isyu.