Husgahan Natin

Maternity Leave: Pinalawan na benepisyo

March 27, 2021

Sa dating batas na umiiral sa bagay na ito, totoong hanggang apat na panganganak lang ang puwedeng masakop ng maternity leave ng isang empleyadang babae.

Panghuling linggo na ng Women’s Month at tatalakayin natin ang isang batas na mahalaga ngayon: ang batas tungkol sa maternity leave.

Matagal nang nagtratrabaho sa isang pabrika itong si Lina. Dito na siya nagkapamilya at nagkaroon ng apat na anak. Taong 2020, nabuntis ulit itong si Lina. Noong kabuwanan na niya, nag-aplay siya ng maternity leave sa kompanya.

Pero tumanggi ang human resources (HR) manager ng kompanya. Ayon sa HR manager, apat na beses nang binigyan ng maternity leave ng kompanya itong si Lina sa mga nauna niyang panganganak.

Kung bibigyan siya ulit ng maternity leave, maaaring lalabag na sa batas ang kompanya.

Ito’y dahil sa hanggang apat na beses lang diumano pinapayagan ng batas ang isang babaing manggagawa na gumamit ng maternity leave.

Tama ba ang HR manager ng kompanya, mga kasama?

Mali. Sa dating batas na umiiral sa bagay na ito, totoong hanggang apat na panganganak lang ang puwedeng masakop ng maternity leave ng isang empleyadang babae.

Pero noong 2019, binago na ang batas tungkol dito. Nagkaroon ng Republic Act No. 11210 na tinataguriang 105-Day Expanded Maternity Leave Law na nagkabisa noong Marso 11, 2019.

Sa ilalim ng bagong batas na ito, wala nang limitasyon sa maternity leave na maaaring aplayan ng isang babae.Maaari siyang mag-aplay ng maternity leave sa kompanya kahit ilang beses siyang mabuntis. Malinaw din na maaaring mag-aplay ng maternity leave ang isang babae kahit hindi siya kasal sa ama ng kanyang anak.

At hindi lang ito. Dati, sa ilalim ng lumang batas, maaaring makuha ng isang manggagawa ang maternity leave na 60 na araw lang kapag normal na panganganak at 78 araw kapag caesarian.

Sa ilalim ng bagong batas, ang maternity leave na ito’y ginawa nang 105 araw. Ibig sabihin, may dagdag siyang benepisyo. Dati, 60 o 78 na araw lang siyang babayaran ng kanyang maternity leave. Sa ngayon, 105 araw na siyang makakatanggap ng benepisyo.

Sa bahagi naman ng solo parents, maaaring pahabain ang kanilang maternity leave nang 15 araw with full pay. Kaya kung solo parent ka, aabot sa 120 araw ang iyong maternity leave benefits.

Binibigyan din ng batas ang isang babae ng karapatan na pahabain pa ang kanyang maternity leave nang 30 araw, bagamat ito’y wala nang kabayaran o benepisyo.

Sakit ng ulo ko, sabi ng health worker. Jobelle Adan

Kaya kapag kumuka ka ng maternity leave, ibig sabihin may karapatan kang palawigin ito nang 30 araw pa, pero ituturing ng kompanya na leave without pay ang ekstensiyong ito.

Kung sakaling ang isang babae naman ay makunan at walang aktuwal na pagsilang ng kanyang anak, sinasabi ng batas na bibigyan pa rin siya ng maternity leave. Pero magiging 60 araw na lang ito at hindi na 105 araw.

Sa batas na ito, binibigyan din ng karapatan ang isang babae na ibigay sa ama ng kanyang anak ang pito sa 105 araw ng kanyang maternity leave.

Ibig sabihin nito, ang ama ng bata’y bibigyan ng benepisyo ng maternity leave sa loob ng pitong araw basta ba ibinigay ito ng ina sa kanya pero ito ay ibabawas sa 105 na araw na benepisyo ng ina.

Sino ang magbabayad ng benepisyo para sa maternity leave? Ang pribadong kompanya kung saan nagtatarabaho ang manggagawa ang magbabayad nito.

Kailangang bayaran ito ng kompanya sa loob ng 30 araw matapos mag-aplay nito ang babaing manggagawa. Pagkatapos itong bayaran ng kompanya, may karapatan itong magpa-reimburse mula sa Social Security System (SSS).

Kung sakaling nagtatrabaho siya sa gobyerno o sa pampublikong mga ahensiya, maaari niyang idaan ang application for maternity leave sa kanyang ahensiyang pinagtatrabahuan. May kaukulang form ang Civil Service Commission para rito.

Paano kung tinanggal siya sa kanyang trabaho? Kung ang kanyang pagkatanggal ay dahil sa makatuwirang dahilan, maaari pa rin silang makinabang sa benepisyo ng maternity leave kung siya ay nanganak o nakunan sa loob ng 15 araw pagkatapos siyang matanggal sa trabaho.

Kung wala namang sapat na dahilan ang kanyang pagkatanggal, maaari niyang singilin ang kompanya o opisina sa benepisyong ito.

Sinasabi din ng batas na ang isang manggagawa na may administrative case na hinaharap ay maari pa ring mag-apply at makinabang sa maternity leave. Mawawalan lamang siya ng karapatan dito kung sakaling may final decision na ang kaso laban sa kanya.

Sa mga bibigay na ito na karapatan sa mga kababaihan ng bagong batas sa maternity leave ay maaring umayaw na ang mga kompanya sa paggtanggap sa mga babae bilang kanilang empleyado.

Ngunit ayon sa batas, ang sinumang mahuling lumalabag sa batas na ito ay paparusahan ng pagkakabilanggo ng mula 6 hanggang 12 taon kasama na ang pagbabayad ng multa na mula P20,000 hanggang P 200,000.00.

Mga 2 taon pa lamang nang magkabisa ang batas na ito at hindi pa natin masasabi kung mahigpit na sinusunod na ito ng ating mga kompanya.

Kailangan lamang ang ang masugid na pagmamatyag at pagsusulong nito para sa kapakanan ng ating kababaihan.

Avatar

Atty. Remigio D. Saladero Jr.

Si Atty. Remigio D. Saladero, Jr. ay ipinanganak sa Nuralah, South Cotabato noong Enero 27, 1959. Panganay sa apat na anak nina Remigio Saladero Sr. at Thelma Damandaman na kapwa guro. Si Atty. Saladero ay agad nagpakita mg gilas sa kanyang pag-aaral mula sa elementarya sa Sto. Nino Elementary School, sa Koronadal National High School. Ang kanyang unang kurso sa kolehiyo ay sa Mindanao State University kung saan niya natapos ang AB Political Science. Sa lahat nang ito, nanguna si Atty. Saladero sa larangan ng akademya. Nuong 1979, matapos maging Cum Laude ay ipinasya niyang lumuwas ng Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang napiling karera. Nag-aral siya ng batas sa San Beda College at ipinasa ang Bar Examinations nuong 1984, sa rating na 88.95 porsiyento, bilang pang-17 pinakamataas na grado.