Husgahan Natin

Ang Labor Education Act of 2021

November 26, 2021

Sa panahong ito na uso ang tanggalan dahil sa Covid-19 pandemic, mahalaga sa ating mga manggagawa ang mabigyan ng sapat na karunungan tungkol sa kanilang karapatan.

Binabanggit sa ating Saligang Batas na obligasyon ng ating pamahalaan na mabigyan ng proteksyon ang mga manggagawa.

Ipinapakita ng manggagawa ang kanyang ID sa guwardiya bago lumabas ng kanilang pabrike sa Novaliches. | Neil Ambion

Dapat daw garantiyahan ng pamahalaan ang karapatan ng mga manggagawa sa katatagan sa trabaho, sahod na nakakabuhay, at marami pang karapatan, katulad ng karapatang magwelga sang-ayon sa batas (Artikulo 13, Seksyon 13, Saligang Batas ng Pilipinas).

Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga batas na naglalahad ng mga karapatan ng manggagawa magmula sa Labor Code, Wage Compensation Law, Maternity at Paternity Leaves at iba pang batas.

Ganun pa man, malaking tulong sana sa mga manggagawa kung kahit paano, may working knowledge sila sa mga batas na ito. Nang sa ganun ay maigiit nila agad ito kahit wala pa ang kanilang mga abogado.

Ito ang dahilan kung bakit maraming mamamayan ang natuwa nang ipasa ng Kongreso ang Labor Education Act of 2021 o ang Republic Act No. 11551.

Nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na ito nitong Mayo 27, 2021, ilang araw matapos ang Araw ng Mga Manggagawa.

Sa batas na ito ay inuutos ang pagtuturo sa karapatan ng mga manggagawa sa pag-aaral sa kolehiyo.

Binabanggit ng RA 11511 na patakaran ng Estado ang pagbibigay ng proteksyon o pagtatanggol sa kapakanan ng mga manggagawa, pagpapalago sa mga kabuhayan, pantay na pagkakataon sa trabaho at pag-aayos sa relasyon ng mga manggagawa at ng kanilang mga amo o kapitalistang pinagtatrabahuhan.

Ngunit dahil hindi pa maalam ang karamihan ng mga manggagawa sa kanilang karapatan, ito ay madalas na nababale-wala o nilalabag.

Dahil dito, kailangang maglagay ang gobyerno ng isang makinarya upang maturuan ang mga manggagawa, pati na rin ang mga negosyante at kapitalista.

Kailangan ito upang maisulong ang pagkakaisa ng mga manggagawa at ng kanilang pinagtatrabahuhan nang makatulong sa pag-unlad ng ating lipunan.

Sa ilalim ng Labor Education Law of 2021, binibigyan ng karapatan ang mga pamantasan, kolehiyo at mga vocational schools na ituro ang tungkol sa labor rights o karapatan ng mga manggagawa bilang bahagi ng kanilang curriculum.

Lahat ng mataas na institusyon, pribado man o publiko, na nasa ilalim ng Commission on Higher Education (CHED) ay obligadong isama bilang elective course ang labor education o edukasyon tungkol sa mga manggagawa sa kanilang mga subject.

Ang labor education subject na ito ay maglalaman ng ganitong mga paksa: ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa sa ilalim ng ating mga batas pag-gawa; ang papel na ginagampanan ng mga manggagawa sa pagpapalago ng ating ekonomiya; mga pambansa at pandaigdigang isyu ng mga manggagawa; ang relasyon ng management at mga manggagawa; pag-aayos ang mga tunggalian sa pagawaan; organisasyon ng mga manggagawa; kasaysayan ng pakikibaka ng mga manggagawa kabilang na ang pagdiriwang natin ng Labor day; globalisasyon at ang kanyang epekto sa mga manggagawa; at iba pang makabuluhang paksa.

Hanggat maari, magsasagawa ang mga paaralang ito ng isang conference na kung tawagin ay Labor Empowerment and Career Guidance na dadaluhan ng lahat ng mga graduating student.

Ang CHED ang naatasang gumawa ng programa para matiyak ang katuparan ng batas na ito sa ilalim ng mga kolehiyo at pamantasang sakop ng CHED.

Sinasabi rin sa RA 11511 na ang lahat ng Technical and Vocational Institutes (TVIs) na nagbibigay ng mga diploma o non-degree courses ay obligadong isama ang labor education bilang elective course sa kanilang curriculum.

Ang mga Technical and Vocational Institute naman na nagbibigay lang ng mga short-term course nang mula isang buwan hanggang isang taon sa kanilang mga estudyante ay hihikayating isama pa rin ito sa kanilang curriculum.

Ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), kasama ang Department of Labor and Employment (DOLE), ang inatasang gumawa ng modules of instruction para sa mga paaralang sakop ng TESDA.

Sa unang tingin, parang wala tayong masabing negatibo sa Labor Education Law na ito.

Sa isang sponsorship speech sa Senado kaugnay ng batas na ito, binanggit ni Sen. Joel Villanueva na ang pagtuturo ng karapatan ng mga manggagawa sa mga paaralan ay makakabawas sa ating mga suliranin kaugnay ng paglabag sa karapatang ito.

Sa panahong ito na uso ang tanggalan dahil sa Covid-19 pandemic, mahalaga sa ating mga manggagawa ang mabigyan ng sapat na karunungan tungkol sa kanilang karapatan, sabi ng senador. “Sa ganitong paraan, mababawasan po natin ang mang-aabuso at maaabuso, dahil alam ng isa’t isa ang karapatan nila bilang negosyante at manggagawa,” dagdag pa niya.

Kaya’t hindi nakapagtataka kung bakit walang bumuto laban sa batas na ito sa Senado.

Ngunit ayon sa ibang samahan, tulad ng Samahan ng Progresibong Kabataan (SPARK), ikinatutuwa man nila ang pagpasa sa batas na ito, hindi ito sapat upang mabigyan ng proteksyon ang mga manggagawa laban sa pang-aabuso sa kanilang karapatan.

Una, binabanggit sa Labor Education Act na ito na ang labor education subject ay isang elective lang sa curriculum ng mga estudyante sa kolehiyo.

Bilang isang elective course, hindi obligado ang isang estudyante para kunin ang subject na ito. Kapag ito ay kanyang tinanggihan, wala siyang matutunan hinggil sa labor rights.

Pangalawa, ang maaring kumuha ng subject sa labor education ay iyong mga tertiary students lang o iyong mga estudyanteng tapos na sa kanilang senior high school.

Kung ikaw ay nasa senior high school pa lang, hindi mo ito maaring kunin sapagkat ang binabanggit ng batas na maaring kumuha nito ay iyong mga tertiary students na.

Ngunit sinasabi ng SPARK na ayon sa programa ngayon ng pamahalaan, maari ng magtrabaho bilang empleyado iyong mga tapos lang ng senior high school at hindi kailangang maging college students.

Kaya’t kung ang mga college graduates ay nakakakuha ng white collar jobs, yung mga graduate ng senior high school naman ay bumabagsak sa mga trabahong pang rank and file.

Sa uri ng trabahong ito ng mga senior high school student, madalas ang paglabag sa karapatan ng manggagawa, sabi ng SPARK.

Kaya kung may nangangailangan man ng labor education subjects, mas higit itong kailangan ng mga nasa senior high school pa lang, kaysa mga nasa kolehiyo na.

Dapat lang na i-expand ang coverage ng RA 1151 para masakop nito ang mga estudyanteng nasa senior high at hindi yung mga nasa kolehiyo lang.

Sang-ayon ba kayo dito mga kasama?

Atty. Remigio D. Saladero Jr.

Atty. Remigio D. Saladero Jr.

Si Atty. Remigio D. Saladero, Jr. ay ipinanganak sa Nuralah, South Cotabato noong Enero 27, 1959. Panganay sa apat na anak nina Remigio Saladero Sr. at Thelma Damandaman na kapwa guro. Si Atty. Saladero ay agad nagpakita mg gilas sa kanyang pag-aaral mula sa elementarya sa Sto. Nino Elementary School, sa Koronadal National High School. Ang kanyang unang kurso sa kolehiyo ay sa Mindanao State University kung saan niya natapos ang AB Political Science. Sa lahat nang ito, nanguna si Atty. Saladero sa larangan ng akademya. Nuong 1979, matapos maging Cum Laude ay ipinasya niyang lumuwas ng Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang napiling karera. Nag-aral siya ng batas sa San Beda College at ipinasa ang Bar Examinations nuong 1984, sa rating na 88.95 porsiyento, bilang pang-17 pinakamataas na grado.