NPA at masa, di-matitinag

March 30, 2022

Sa pagtutulungan ng hukbo at ng masa, tiyak na susulong ang digmang bayan sa buong bansa. – Communist Party of the Philippines

Binigo ng New People’s Army (NPA), katuwang ng sambayanang Pilipino, ang taon-taong anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na dudurugin ang rebolusyonaryong armadong kilusan. Ito ang idineklara ng Communist Party of the Philippines (CPP) sa pahayagan nitong Ang Bayan, ilang araw bago ang pagdiriwang ng ika-53 anibersaryo ng NPA sa Marso 29.

 

“Sa halip na magapi, ang mapanghimagsik na diwa at determinasyon ng bayan ay lalong nag-aalab sa harap ng walang habas na pasistang panggagahis at terorismo ng estado at ng malawak na pagdurusa sa ilalim ng batbat sa krisis na naghihingalong naghaharing sistema,” ayon sa CPP.

 

Ngayong taon, muling sinabi ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na target nitong durugin ang rebolusyonaryong kilusang bago matapos ang termino ni Duterte sa Mayo.

 

Ayon naman kay Duterte, “sobra na” ang 53 taon ng armadong pakikibaka ng NPA at dapat nang tuldukan.

 

“Problema na ito mula pa noong panahon ng tatay kong gobernador. Dapat sumuko na kayo dahil hindi naman namin kayo kayang patayin lahat,” kutya niya sa mga NPA.

 

Mula nang manungkulan si Duterte, naging prayoridad nito ang pagtugis sa rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng matitinding mga operasyong militar, aerial bombings, at pagpatay, pag-aresto at pagsampa ng mga gawa-gawang kaso sa mga pinagbibintangang lider ng CPP at NPA.

 

“Nagsagawa sila ng magagastos, matatagalan at malalawakang operasyong militar upang itulak tayo sa mga gasgasang labanan at pinsalain ang ating hanay,” ani Raymundo Buenfuerza, tagapagsalita ng Romullo Jallores Command-NPA-Bicol.

 

Pero imbes na NPA, masang sibilyan ang pangunahing nabiktima ng kampanya kontra-insurhensya ni Duterte. Libo-libo ang naitalang kaso ng paglabag sa karapatang pantao at internasyunal na makataong batas mula 2016.

 

Sa datos ng Karapatan, may 421 ang biktima ng extra-judicial killings mula 2016 hanggang Agosto 2021. Hindi pa kasama rito ang libu-libong pinatay sag era kontra-droga ni Duterte. Sa parehong panahon, umabot sa 469,025 ang biktima ng sapilitang pagpapalikas, 572,752 ang pinagbantaan, hinaras at tinakot, 11,633 ang biktima ng walang habas na pamamaril, 372,749 ang biktima ng pambobomba, 3,423 ang sapilitan o pekeng pinasuko, habang 3,896 ang iligal na inaresto.

 

“Sa Bicol at buong bansa, ramdam ng mga organo ng Partido, yunit ng BHB (Bagong Hukbong Bayan) at mga rebolusyonaryong organisasyong masa ang matinding atake ng kaaway. Pinupugpog nila ng kanilang presensya ang mga komunidad upang pagkaitan tayo ng makikilusang erya,” ani Buenfuerza.

 

Pero imbes na mapahina, ipinapakita lamang aniya nito na matagumpay ang NPA sa kanilang mga rebolusyonaryong gawain at na nanginginig na ang naghaharing-uri sa pangambang mabilis na sumusulong ang rebolusyon.

 

“Kung nais magpakalango ng kaaway sa inaakala nilang bisperas ng kanilang tagumpay, tayo naman ay dapat higit na nagsisikap na sunggaban ang mga pagkakataon at pagsulong na ibinubukas ng ating kasalukuyang kalagayan,” sabi ni Buenfuerza.

 

 

Lumalakas

 

Para naman kay Propesor Jose Maria Sison, nagawa na ni Duterte sa nakalipas na anim na taon ang parehong nagawa ng pasistang rehimen ni Ferdinand Marcos noong 1972 hanggang 1986.

 

“Hindi sinasadyang nakatulong ito sa pagpapalakas ng rebolusyonaryong puwersa ng mamamayan dahil sa pagpapasahol ng krisis ng mala-kolonyal at mala-pyudal na naghaharing sistema sa pamamagitan ng kanyang inilunsad na patakarang all-out war, pagtigil sa usapang pangkapayapaan ng GRP-NDFP (National Democratic Front of the Philippines), at ang nagaganap pang anti-komunistang kahibangan ng pagdukot, pagtortyur at mass murder,” ani Sison.

 

Taliwas umano sa paulit-ulit na kasinungalingan ni Duterte na nadurog na nito ang rebolusyonaryong puwersa, lalo pa ngang lumaki ang bilang ng mga kasapi ng CPP, mga kumander at mandirigma ng NPA, kasaping organisasyon ng NDFP at mga organo ng pampulitikang kapangyarihan sa ilalim ng demokratikong gobyernong bayan.

 

Itinatag ang NPA sa Tarlac noong 1969 na mayroon lang siyam na awtomatikong riple at mahigit 60 kasapi. Nitong 2021, mayroon nang libo-libong pulang mandirigma ng NPA na kumikilos sa mahigit 110 larangang gerilya sa 90% ng mga probinsya sa Pilipinas.

 

 

Taktikal na opensiba

 

Sa kabila ng matinding operasyon ng AFP, sunod-sunod naman ang mga naging taktikal na opensiba ng mga yunit ng NPA sa iba’t ibang dako ng bansa sa unang kwarto pa lamang ng taon.

 

“Sa pagtutulungan ng yunit ng hukbo at milisya, ang mga kampuhan o baraks ng mga halimaw ay tahimik na nilalapitan o inaasinta mula sa distansya ng mga Pulang mandirigma,” sabi ng CPP.

 

Marso 14, inambush ng NPA-Surigao del Sur ang mga sundalo ng 75th Infantry Battalion. Nakasamsam sila ng isang ripleng R4. Pauwi ang mga sundalo mula sa operasyon sa kalapit na mga komunidad.

 

Pitong sundalo naman ang napatay sa kontra-opensiba ng NPA-Bukidnon laban sa 1st Scout Rangers Battalion at 8th IB sa Barangay Can-ayan, Malaybalay City noong Marso 3. Isang sundalo naman ang patay sa reyd ng NPA sa kampo ng 88th IB sa Sityo Bendum, Barangay Busdi noong Marso 9.

 

Sa Catubig, Northern Samar, sunod-sunod na operasyong panghaharas ang isinagawa ng Rodante Urtal Command-NPA na ikinamatay ng dalawang sundalo habang dalawa ang nasugatan noong Pebrero 16. Dalawa naman ang patay nang paputukan ng RUC-NPA ang mahigit 20 nag-ooperasyong sundalo sa Barangay Tungodnon noong Pebrero 21 at 24.

 

 

Pagsulong

 

Tumatanaw ang CPP na sa pagdiriwang ng ika-53 anibersaryo ng NPA ay ibayo pang susulong ang digmang bayan sa darating na mga taon.

 

“Sa pagtutulungan ng hukbo at ng masa, tiyak na susulong ang digmang bayan sa buong bansa,” sabi ng CPP.

 

Tiniyak naman nitong tuloy-tuloy na lalakas at lalawak ang armadong rebolusyon kung magpupunyagi ang NPA na pahigpitin ang ugnayan sa masa, pagtatanggol sa kanila laban sa pasismo, pagpapalakas ng kanilang mga samahan, at pagsusulong ng pakikibakang anti-pyudal.

 

 “Sa tulong ng hukbong bayan, tumitindig ang masang magsasaka para ipaglaban ang kanilang hinaing laban sa labis-labis na upa sa lupa, para itaas ang sahod ng mga manggagawang bukid at itaas ang presyo ng kanilang mga produkto. Sama-samang nilulutas ang problema sa ekonomya, katiwasayan, kalusugan at edukasyon. Pinaplantsa ang mga sigalot sa hanay ng masa upang mabuo ang higit na pagkakaisa sa paglutas ng mas malalaking problema.”

 

Sa huli, inatasan naman ng CPP ang NPA na palakasin ang pagrerekrut at pagsasanay ng libu-ilbo pang pulang mandirigma mula sa hanay ng mga kabataang magsasaka, mga manggagawa, intelektuwal,  kababaihan at iba pang sektor.

 

“Dapat lalong itaas ng hukbong bayan ang kakayahan sa gerilyang pakikidigma, ang pagsisikreto sa mga paraan nito ng paglalakad at pagkakampo, upang manatiling bulag at bingi ang kaaway at mapawalangsaysay ang mga bomba at makabagong kagamitan sa pagsasarbeylans at pambobomba,” atas ng CPP.

 

Avatar

Neil Ambion

Gitarista, musikero at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga manggagawa, ngayo'y bahagi ng editorial staff ng PW si Neil Ambion.