Husgahan Natin Kolum

Pag-abandona sa trabaho

September 19, 2022

Kailan maituturing na tuluyang iniwanan o inabandona na ng isang manggagawa ang kanyang trabaho? 

Nilinaw na ito ng Korte Suprema sa isang kasong hinatulan noong Agosto 17, 2022.

Sa nasabing kaso, nagsimula bilang karaniwang empleyado si Lucena ng Cornworld Breeding Systems Corporation. Dahil sa kasipagan, nagawa napromote siya at naging opisyal ng kumpanya.

Isang araw , nagpatawag ng meeting ang bagong presidente ng kumpanya sa mga empleyado nito. Nagalit siya kay Lucena at pinagbibintangan na palaging absent sa mga meeting.

Humingi ng tawad ang manggagawa, ngunit lalong nagalit ang presidente. Dumating sa puntong umiyak na si Lucena. Sabi ng presidente, ayaw niyang magdrama si Lucena at pinaalis sa kanyang harapan.

Dahil sa pangyayari, nagkaroon ng hypertension si Lucena. Nagpagamot siya sa ospital at napilitang mag-apply ng sick leave sa kumpanya. Bigla namang nagtakda ang kumpanya ng bagong empleyadong gagawa sa mga trabaho niya. 

Nalagay siya sa floating status. Nawalan umano siya ng karapatang gawin ang dati niyang tungkulin dahil may iba nang gagawa nito. Hindi na siya makapag-report sa trabaho. Nagsampa siya ng kasong constructive dismissal sa tanggapan ng Labor Arbiter

Sabi ng kumpanya, hindi totoong tinanggal siya sa serbisyo. Si Lucena daw ang tumangging makipag-isa sa patakaran ng bagong presidente. Kahit alam daw niyang napakahalaga ng kanyang posisyon, hindi daw dumadalo si Lucena sa mga meeting at kuntento nang magpadala ng kanyang mga tauhan.

Dagdag pa ng kumpanya, malinaw na hindi nagustuhan ni Lucena ang pagtalaga ng kapalit niya sa tungkulin. Dahil dito, kusang hindi bumalik si sa kanyang trabaho. Katunayan daw nito ang tatlong beses na pag-file ng extension sa kanyang sick leave. 

Hindi daw tinanggal kundi kusang iniwan ni Lucena ang kanyang gawain ayon sa kumpanya. 

Pinanigan ng Arbiter ang kumpanya. Ibinasura ang demanda ni Lucena na constructive dismissal. 

Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Inapela ni Lucena ang kaso sa National Labor Relations Commission (NLRC). Pero ganoon pa rin ang desisyon ng komisyon. Bagamat sinabi nito na walang ebidensiyang iniwanan o inabandona nga ni Lucena ang kanyang trabaho, wala ring patunay na tinanggal siya rito ng kumpanya. Kaya, binasura ng NLRC ang apela.

Inakyat ni Lucena ang kaso sa Court of Appeals (CA). Dito, kinatigan siya ng Korte. Ayon sa CA, may sapat na batayan upang baliktarin ang desisyon ng NLRC at ng Labor Arbiter. Napatunayan ng hukuman na tinanggal ng Cornworld sa kanyang trabaho si Lucena. Dahil din sa mali ang ginawa ng kumpanya, pinabayaran ng Korte sa kumpanya ang back wages at separation pay ni Lucena. 

Ang kumpanya naman ngayon ang umakyat sa Korte Suprema. Pero ibinasura ng Kataas-taasang Hukuman ang kaso ng Cornworld dahil sa hindi nito pagsunod sa mga hinihingi Korte. Sinabi ng Korte Suprema, dapat matupad ang hatol ng CA.

Hindi tumigil dito ang Cornworld . Hiniling nito sa Korte Suprema na bigyan siya ng reconsideration. Sa desisyong inilabas ng Korte Suprema noong Agosto 17, 2022, nilinaw nito kung bakit na-dismiss ang kaso ng kumpanya.

Ginigiit ng Cornworld na walang ginawang constructive o illegal dismissal kay Lucena kundi kusang inabandona o iniwanan umano nito ang kanyang trabaho. Ngunit ang sabi ng Korte Suprema, kailangan ang dalawang rekisitos para masabing iniwanan talaga ng isang manggagawa ang kanyang trabaho.

Una, kailangang hindi nag-report sa trabaho o nag-absent ang manggagawa nang walang sapat na dahilan.

Pangalawa, kailangang makita sa kanyang mga kilos ang maliwanag na intensyon na ayaw na talaga niyang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa kumpanya.

Sa kaso ni Lucena, bigong patunayan ng kumpanya ang dalawang rekisitos na ito. 

Walang patunay na may intensyon ang manggagawa na iwanan ang kanyang trabaho. Bagkus, ang intensyon ni Lucena na ituloy ang trabaho ay makikita sa tatlong beses na pag-file nito ng application for sick leave, na hindi naman niya ipa-file kung may balak siyang tuluyang iwanan ang trabaho. 

Ang agaran namang pagsampa ni Lucena ng kaso tungkol sa kanyang pagkatanggal ay nagpapakita na gusto pa niyang makabalik sa kanyang trabaho.

Kailangan din ayon sa Korte Suprema na ipakita ng kumpanya na sumunod sila sa tamang proseso o due process sa pagtanggal kay Lucena. Kailangang bigyan siya ng abiso na magpaliwanag kung bakit hindi siya maaring tanggalin sa trabaho. Kung sakaling siya ay tatanggalin sa puwesto, kailangan ding may sulat mula sa kumpanya. 

Hindi nasunod ng kumpanya ang mga ito, ayon sa Korte Suprema.

Kaya, binasura nito ang petisyon ng Cornworld at inutusan na sundin ang hatol ng CA.

Nawa’y makatulong sa mga manggagawa ang mga aral sa kasong ito.

*Cornworld Breeding Systems Corporation et. al. vs. Hon. Court of Appeals and Lucero Alvaro – Ladia; (G. R. No. 204075; August 17, 2022)