Husgahan Natin Kolum

Pagbabawal sa Pag-aasawa sa Kapwa Empleyado?

September 11, 2022

Maari bang ipagbawal ng isang kumpanya na ang mga empleyado ay mag-asawa?

Accounting specialist si Catherine ng isang bangko mula pa 2004. Loan specialist naman si Angelo sa parehong bangko. Taong 2009, nagpakasal sila.

Hiningi ng mag-asawa sa presidente ng naturang bangko na payagan silang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa bangko. Kung maari, ay ilipat na lang sa ibang branch si Angelo.

Noong 2006 kasi, naglabas ng patakaran ang bangko na pinagbabawal sa mga manggagawa nito ang mag-asawa sa isat-isa.  Kapag ang dalawang empleyado nito ay magpakasal sa simbahan o sa huwes , dapat ang isa sa kanila ay matanggal sa trabaho.

Hindi pumayag ang bangko. Tinanggal si Catherine sa trabaho.

Kinatuwiran ni Catherine na hindi dapat gamitin laban sa kanya ang patakaran ng piagbabawal sa kapwa empleyado na magpakasal. Una, matagal na siyang empleyado bago pinatupad ito. Pangalawa, labag ito sa Artikulo 134 ng Labor Code kung saan pinagbabawal ang anumang diskriminasyon laban sa pag-aasawa.

Hindi nabago ang pasya ng bangko. Kailangan daw ang patakarang ito upang maiwasan ang posibilidad na magsabi ang mag-asawa ng impormasyon tungkol sa mga kliyente sa isat-isa. May posibilidad na malustay ang pera ng bangko.

Napilitan si Catherine na magsampa ng kasong illegal dismissal sa tanggapan ng Labor Arbiter sa National Labor Relations Commmision (NLRC).

Sa hatol ng Labor Arbiter, sinabi nitong nagkamali ang kumpanya sa pagtanggal kay Catherine. Inutusan nito ang bangko na ibalik siya sa trabaho at bayaran ng backwages.

Hindi natinag ang bangko. Inapela nito sa NLRC ang naging hatol ng Labor Arbiter. Sinang-ayunan naman ng NLRC ang desisyon ng Labor Arbiter. Tama umano ang naging hatol at dapat lang ibalik sa kanyang posisyon si Catherine.

Inakyat ng bangko ang kaso sa Court of Appeals (CA). Dito, nakahanap sila ng kakampi. Sinabi ng CA na mali ang hatol ng Labor Arbiter at ng NLRC. Ayon sa korte, kailangan ang nasabing patakaran kaya tama lang na ipagbawal sa mga empleyado ang mag-asawa sa isat- isa. Binaliktad nito ang desisyon ng Labor Arbiter at NLRC, at sinabing tama ang pagtanggal kay Catherine.

Si Catherine naman ngayon ang umakyat sa Korte Suprema. Binaliktad ng Korte Suprema ang hatol ng CA at ibinalik ang hatol ng Labor Arbiter at NLRC. Ayon sa Mataas na Hukuman, walang batayan ang argumento ng bangko na ang pag-aasawa ni Catherine at Angelo ay nagdulot ng posibilidad na malustay ang pera ng bangko. Dapat daw ay may sapat na batayan ang argumentong ito at hindi nakabatay sa haka-haka lamang.

Malinaw sa Magna Carta of Women (Republic Act No. 9710) na pinagbagawal ang anumang diskriminasyon laban sa kababaihan at tinitiyak ang karapatan ng kababaihan na pumili ng kanilang magiging asawa.

Sinasabi rin sa Artikulo 134 ng ating Labor Code na bawal sa isang kumpanya ang pagtanggal o pagtanggi sa isang babaeng manggagawa dahil sa kanyang pag-aasawa.

Paliwanag ng Korte Suprema, ang pagtanggal kay Catherine dahil sa pag-aasawa nito kay Angelo ay lumalabag sa mga batas na ito. Dahil dito, inutos ng nito na ibalik si Catherine sa kanyang dating trabaho at pinagbayad ang  kumpanya ng kanyang backwages pati na rin ng attorney’s fees.

Kung kaya, sa mga manggagawang magkarelasyon sa iisang kumpanya, huwag kayong mag-atubili o mangiming magpakasal kapag kayo’y handa na .

 Tandaan ninyong karapatan ninyo ito at bawal pakialaman ng kumpanya.

*Catherine dela Cruz-Cagampan vs. One Network Bank, Inc., et.al., ( GR No. 217414; June 22, 2022 ).