Husgahan natin

Husgahan Natin Kolum

Benepisyo sa Pagkamatay ng Manggagawa

October 12, 2022

Sa mga manggagawang namatay o nagkaroon ng kapansanan sanhi ng sakit o aksidente dahil sa trabaho, ang Presidential Decree No. 646 ay nagbibigay sa kanila o sa kanilang naulila ng benepisyo sa pamamagitan ng Social Security System (SSS). 

Sa mga manggagawang namatay o nagkaroon ng kapansanan sanhi ng sakit o aksidente dahil sa trabaho, ang Presidential Decree No. 646 ay nagbibigay sa kanila o sa kanilang naulila ng benepisyo sa pamamagitan ng Social Security System (SSS). 

Kailangan lamang mapatunayan na may kinalaman sa trabaho ang sanhi ng kamatayan o kapansanan. Kailangan din na ang manggagawa ay nakarehistro sa SSS.

Noong nakaraang Hunyo, isang kaso ang hinatulan ng ating Korte Suprema kaugnay nito. 

Si Irnido ay fabrication helper sa Fieldstar Manufacturing Corporation sa loob ng mahabang taon. Katulong siya ng mga makinista at nagwe-welding sa pagputol ng mga bakal.

Dahilan sa matindi niyang pag-ubo at pananakit ng likuran, napilitan siyang magpaospital. Ayon sa mga doktor, may benign prostatic hypertrophy, pneumonia at pulmonary tuberculosis si Irnido.

Pagkalipas ng ilang buwan, muli siyang naospital dahil sa matinding pananakit ng likod at dibdib, bukod pa sa kahirapang huminga. Bago natapos ang taon, namatay si Irnido dahil sa cardiopulmonary arrest.

Ang kanyang naiwang asawa, si Violeta, humiling ng employees compensation benefits sa SSS sang ayon sa PD 626. Ayon sa batas, ang mga tagapagmana ng nasawing manggagawa ay mabibigyan ng benepisyo mula sa State Insurance Fund ng pamahalaan.

Tinanggihan ng SSS local branch si Violeta. Wala daw patunay na ang kamatayan ni Irnido ay sanhi ng trabaho o dahil sa isang occupational disease.

Inakyat niya sa SSS Medical Operations Department ang kanyang claim. Pero tinanggihan din nila ang hinihinging compensation benefits ni Violeta. Ayon sa SSS-MOD, walang patunay na ang sakit ni Irnido ay isang occupational disease at walang relasyon sa kanyang trabaho bilang isang fabrication helper.

Nakarating sa Employees Compensation Commission (ECC) ang kaso. Ngunit ganoon pa rin ang naging hatol. Ayon sa ECC, hindi kabilang sa listahan ng mga sakit na itinuturing na occupational disease ang prostate cancer. 

Kinailangang ipakita ni Violeta na ang trabaho ng kanyang asawa ay nakadagdag sa panganib nang magkaroon ng prostate cancer si Irnido. Dahil wala siyang naipakitang ebidensya, tinanggihan ito ng ECC. 

Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Inakyat niya ang desisyon sa Court of Appeals (CA). Pinanigan ng CA si Violeta. Ayon sa korte, dahil sa ang PD 626 ay isang batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa, kailangan ang liberal o maluwag na interpretasyon nito. 

Isa pa, imposibleng makapagpakita ng ebidensya na ang trabaho ni Irnido ay may direktang relasyon sa kanyang sakit dahil hindi pa tiyak ang sanhi ng prostate cancer. Kaya sinabi ng CA na kailangang ibigay ang benepisyong hinihingi ni Violeta.

Hindi pa dito natapos ang kaso. Inapela pa rin ng SSS ang desisyon ng CA sa Korte Suprema. 

Sa naging desisyon ng Korte Suprema, sinang-ayunan nito ang CA na may karapatang kumuha ng death benefits si Violeta.

Sabi ng Korte Suprema, maliwanag sa records ng kaso na ang kondisyon sa trabaho ni Irnido ay nakadagdag sa posibilidad na magkasakit siya ng prostate cancer. Naipakita ni Violeta sa pamamagitan ng mga medical journal na ang trabaho ng mga manggagawa na humahawak ng stainless steel sa naglalantad sa kanila sa chromium, isang elemento na nagiging sanhi ng prostate cancer. 

Para mabayaran sa ilalim ng batas ang isang non-occupational disease, sapat nang maipakita ang posibilidad para makuha ang sakit ay nadadagdagan dahil sa kondisyon ng trabaho.

Hindi kailangang magpakita ng direktang pruweba para mapatunayan ito, sabi ng Korte Suprema. Sapat nang magpakita ng matibay na ebidensya nito, sa kasong ito ay ang mga medical journal na ipinakita ni Violeta.

Isa pa, ang naturang batas ay batas panlipunan at dapat lang na bigyan ng liberal na interpretasyon sa panig ng mga manggagawa, ayon sa Korte Suprema.

Ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng SSS at inutos ang pagbayad kay Violeta ng benepisyong kanyang hinihingi.

Ito ang hatol ng Korte Suprema sa kasong Social Security System versus Violeta Simacas (GR. No. 217866, June 20, 2022).

Avatar

Atty. Remigio D. Saladero Jr.

Si Atty. Remigio D. Saladero, Jr. ay ipinanganak sa Nuralah, South Cotabato noong Enero 27, 1959. Panganay sa apat na anak nina Remigio Saladero Sr. at Thelma Damandaman na kapwa guro. Si Atty. Saladero ay agad nagpakita mg gilas sa kanyang pag-aaral mula sa elementarya sa Sto. Nino Elementary School, sa Koronadal National High School. Ang kanyang unang kurso sa kolehiyo ay sa Mindanao State University kung saan niya natapos ang AB Political Science. Sa lahat nang ito, nanguna si Atty. Saladero sa larangan ng akademya. Nuong 1979, matapos maging Cum Laude ay ipinasya niyang lumuwas ng Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang napiling karera. Nag-aral siya ng batas sa San Beda College at ipinasa ang Bar Examinations nuong 1984, sa rating na 88.95 porsiyento, bilang pang-17 pinakamataas na grado.