FEATURED

Guro’t kawani, nagkaisa para sa dagdag-suweldo


Sa pagsusuri ng Alliance of Concerned Teachers (Act) sa datos mula sa Department of Budget and Management Staffing Summary for 2022, nasa 76% ng mga kawani sa publikong sektor, na kinabibilangan ng mga guro at kawani sa mga pampublikong paaralan, ang hindi nakatatanggap ng nakabubuhay na suweldo.

Larawan mula sa Educ Wages.

Bumuo ng alyansa ang mga guro at kawani ng mga paaralan sa lahat ng antas para sa kagyat na pagpapatupad ng makabuluhang dagdag-suweldo na nakabatay sa family living wage nasa P1,164 kada araw o P25,327 kada buwan sa pagtataya ng Ibon Foundation.

Sa pagsusuri ng Alliance of Concerned Teachers (Act) sa datos mula sa Department of Budget and Management Staffing Summary for 2022, nasa 76% ng mga kawani sa publikong sektor, na kinabibilangan ng mga guro at kawani sa mga pampublikong paaralan, ang hindi nakatatanggap ng nakabubuhay na suweldo.

Ayon sa Education Workers’ Alliance for Greater and Equitable Salaries (Educ Wages), tumatanggap ng mula Salary Grade (SG) 1 o nasa P11,000 hanggang SG 14 o nasa P33,000 kada buwan ang kalakhan ng mga kawani ng gobyerno na nakabatay sa Salary Standardization Law V (SSL V) na nasa ikaapat at huling tranche na ngayong taon.

Nababahala rin ang alyansa na sa pagtatapos SSL V, maiiwan na walang umento sa susunod na taon ang mga guro at kawani sa mga pampublikong paaralan at state universities and colleges (SUCs).

Nababawasan pa ang buwanang suweldo nang malaki dahil sa mga mandatory contribution tulad ng buwis, PhilHealth, Government Service Insurance System at Pag-Ibig Fund. May tax exemption man ang mga sumusuweldo ng mas mababa sa P250,000 kada taon, hindi naman sapat ang kanilang kinikita upang tustusan ang mga pangangailangan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyon ng mga pangunahing pangangailangan.

Sa kasalukuyan, wala pang panukala para sa isang bagong batas para itaas ang suweldo ng mga kawani sa publikong sektor. Dagdag nito, wala ring ilalaang pondo sa susunod na taon ang gobyerno para sa mga dagdag na posisyon at dagdag-suweldo para sa mga guro at kawani ng Department of Education at SUCs.

Sa kabilang banda, dumadanas din ng kahirapan ang mga guro sa mga pribadong paaralan.

Sa online survey na ginawa noong Hunyo na nilahukan ng 103 guro mula sa 74 na pribadong paaralan, nakita na anim sa bawat 10 guro sa pribadong paaralan ang tumatanggap ng buwanang sahod na mas mababa pa sa P27,000 na entry-level salary sa pampublikong paaralan.

Planong maglunsad ng iba’t ibang aktibidad ang Educ Wages bilang tugon sa mga karaingan ng guro at kawani kapwa sa pampubliko at pribadong paaralan. Makikipag-ugnayan ito sa mga edukador, asosasyon, organisasyon at mga pederasyon upang abutin ang mas maraming manggagawa sa sektor ng edukasyon.

Kasama din sa mga ilulunsad pa na aktibidad ang lobbying, mga kilos-protesta, petisyon at public awareness sa social media platforms, at pagsusulong ng mga panukala sa Kongreso para sa umento sa suweldo sa nasabing sektor.