Unyon sa Philfoods, muling inilalaban ang CBA


Dahil naman sa sama-samang panawagan ng mga manggagawa, matagumpay na nagkasundo ang mga negotiating panel ng management at unyon para sa nabanggit na mga usaping politikal.

Bumalik ang mga manggagawa ng Philfoods Fresh-Baked Products, Inc. sa harap ng National Conciliation and Mediation Board (NCMB) sa Calamba City, Laguna nitong Mar. 5 para muling igiit na ituloy ang kanilang collective bargaining agreement (CBA).

Dalawang beses nang nagprotesta ang mga manggagawa sa nasabing ahensiya matapos magdeklara ng CBA deadlock ang Unyon ng mga Panadero sa Philfoods Fresh-Baked Products, Inc.-OLALIA (UPPFBPI-OLALIA) noong Peb. 20. 

Ayon kay Larry Mallorca, pangulo ng UPPFBPI-OLALIA, hindi na umusad ang usapin hinggil sa tatlong non-economic provisions na union shop (seguridad ng unyon), dismissal at bisa ng pagtatayo ng kanilang unyon.

“Hindi pinapakinggan ng management ‘yong kahilingan ng mga manggagawa kaya nagdeklara na kami ng deadlock,” ani Mallorca.

Nagsimula ang pinakaunang CBA proposal ng unyon noong Dis. 5. Sa ground rules pa lang umano, hindi na nagkasundo ang magkabilang panig. Umabot hanggang Ene. 9 bago nasimulan ang negosasyon sa mga probisyong politikal o non-economic provisions.

“Pinapatagal [ng management] ang CBA. Non-economic provisions pa nga lang ‘yong pinag-uusapan pero ganito na ang ginagawa nila. Paano pa kung usapin na sa pera o economic provisions?” dagdag ni Mallorca.

Binuo ng mga panadero ang kanilang unyon noong Mayo 2023 para ipaglaban ang makabuluhang dagdag-sahod, seguridad sa trabaho at karapatan bilang manggagawa ng Philfoods.

Sa nagdaang mga taon, P2 hanggang P10 lang umano ang idinadagdag ng kompanya sa sahod ng mga manggagawa. Sa kaso ni Mallorca na pitong taon nang nagtatrabaho sa kompanya, P526 lang ang natatanggap niyang sahod kada araw—P16 lang ang agwat mula sa minimum wage ng Region IV-A at wala pa sa kalahati ng family living wage na P1,122 sa rehiyon.

Dahil naman sa sama-samang panawagan ng mga manggagawa, matagumpay na nagkasundo sa NCMB ang mga negotiating panel ng management at unyon para sa nabanggit na mga usaping politikal.

Sa kabila nito, patuloy na iginiit ng mga manggagawa ang pagkakaroon ng mas mabilis at mas maayos na pakikipagtawaran sa loob ng pagawaan.