Jerome Adonis

Jerome Adonis

Jerome Adonis is secretary general of national labor center Kilusang Mayo Uno (KMU, May 1st Movement).

No vaccine, no work

"Nililinaw natin, at kahit mismong DOLE na ang nagsabi, hindi sapilitan ang pagpapabakuna. Hindi ito maaaring gamitin para i-discriminate, bigyan ng penalty, o tanggalin ang manggagawa."

COP21: Anger and Hope

In what sense was COP21 historic? My experience of taking part in several protests at COP21 in Paris was truly inspiring. But the agreement itself is a source of frustration and anger.